Hạt cơm Phật: Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 tại chùa Bình Quang, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Làng Chùa, ảnh Bình Quang

CHÙA BÌNH QUANG (Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định) NGÀY RẰM THÁNG 2 TẶNG 250 Ổ BÁNH MÌ CHO BÀ CON XÓM CHÙA.

Hạt Cơm Phật, mang ấm no đến những người còn gia cảnh nghèo khổ. Sáng ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 24/03/2024), Phật lịch 2568 tại Chùa Bình Quang (thôn Thủ Thiện, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã tặng trên 250 ổ bánh mì “0 đồng” cho các em học sinh và bà con vùng quê khó khăn ở vùng quê xóm chùa.

Lời Đức Phật dạy:

“Này Bà la môn, bất cứ người nào đem chút nước rửa bát chỉ còn cặn đồ ăn, đổ trên đất sạch, làm cho các chúng sinh ở chỗ ấy đều được lợi ích, vui mừng. Ta nói những người đó đã vào cừa phước lành, huống là người có tâm bố thí và bố thí cho chúng sanh.” (Kinh Tạp A-hàm 1, Kinh số 95, tr. 208)

Hình ảnh ghi nhận buổi tặng bánh mì:

Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)
Hạt cơm Phật – Bánh mì 0 đồng ngày Rằm tháng 2 (tức 24/3/2024)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *