Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang: Khu ô Sa di vui mừng phóng sinh

Tác giả: Tin và ảnh Tây Thiên

Nha Trang: Ngày 11/6/2022 các sư chú Khu ô Sa di lớp Phật học Trí Diệu tổ chức phóng sinh, thực tập trải lòng từ đến với mọi loài. Ước muốn mọi chúng sinh được sống trong yêu thương, không có hận thù ích kỷ, thế giới hòa bình không còn nạn đao binh.

Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn”.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Đọc kinh phóng sinh
Trải tâm từ
Chí thành cầu nguyện
Hoan hỷ được phóng sinh
Phóng sinh
Phóng sinh
Hoan hỷ khi được làm việc phước thiện
Hoan hỷ khi được làm việc phước thiện
Hoan hỷ khi được làm việc phước thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *