Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang: Lễ tắm Phật và kính mừng Phật đản năm 2021

Tác giả: Hoa Biển, ảnh Hiền Lý

Bảng tin: CHÙA TÂY THIÊN, TP.NHA TRANG LONG TRỌNG CỬ HÀNH NGHI THỨC LỄ TẮM PHẬT VÀ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN – PHẬT LỊCH 2565, DƯƠNG LỊCH 2021

Ta Bà thị hiện,
Thích chủng thọ sinh,
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo
Ba mươi hai tướng tốt.

Ngày 14/4/Tân Sửu (nhằm ngày 25/5/2021) tứ chúng chùa Tây Thiên, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang vân tập về chùa cúng dường ngày Khánh đản đức Phật lần thứ 2624 năm.

Nguyện đem công đức cúng dường nguyện cầu thế giới hoà bình chúng sinh an lạc, Phật pháp trường thăng, tứ chúng an hòa, thiền môn nghiêm tịnh.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lễ Phật đản năm 2021 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Quang cảnh chùa Tây Thiên
Lễ Phật đản năm 2021 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phật tử vân tập trước Tam bảo
Lời cảm niệm Phật đản của chư tôn túc
Tứ chúng trang nghiêm
MC dẫn chương trình Phật đản
Lễ đài
Ban nhạc lễ
Tri niệm ân
Lễ Phật
Cúng dường
Nhiễu Phật
Dâng tứ sự cúng dường
Dâng tứ sự
Dâng tứ sự
Lễ Phật
Lễ Phật
Lễ Phật
Tắm Phật
Tắm Phật
Tắm lên thân ngài
Tắm Phật
Lễ Phật đản năm 2021 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Lễ Phật đản năm 2021 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Lễ Phật đản năm 2021 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Lễ Phật đản năm 2021 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Lễ Phật đản năm 2021 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Lễ Phật đản năm 2021 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.