Đại lễ Phật đản – Phật lịch 2565 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Phước Long, ảnh Hiền Tuệ

Bảng tin: LỄ TĂM PHẬT và KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN, Phật lịch 2565, Dương lịch 2021 tại chùa Phước Long, Bình Định

Hôm nay, ngày 20/5/2021 (nhằm ngày 9/4/Tân Sửu) Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Nhựt Lâm đã vân tập trước lễ đài Phật đản trang nghiêm, thanh tịnh trong tinh thần lục hòa; cùng nhau chí thành tưởng niệm tri ân đức đức Phật vì thương tưởng chúng sinh đắm chìm biển khổ, nên đã trải qua vô số a-tăng-kỳ kiếp thị hiện trong khắp các nẻo luân hồi, hóa thân như cát bụi, khơi tỏ nguồn tuệ giác như mặt trời xóa tan bóng tối tà kiến đảo điên.

“Đức Như Lai đản sinh, thành đạo và niết bàn. Lúc mới đản sinh như mặt trăng đầu tháng, đi bảy bước như mặt trăng ngày mùng hai, vào học đường như mặt trăng ngày mùng ba, lúc xuất gia như mặt trăng ngày mùng tám. Phóng ánh sáng trí tuệ vi diệu, phá vô lượng chúng mà như trăng tròn ngày rằm. Thị hiện ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp để tự trang nghiêm. Rồi thị hiện nhập niết bàn như cuối tháng mặt trăng ẩn. Chỗ thấy của chúng sanh chẳng đồng: hoặc thấy trăng nửa, hoặc thấy trăng tròn, hoặc thấy trăng ẩn; nhưng thật ra mặt trăng không có thêm bớt, vẫn luôn là mặt trăng đầy đủ. Cũng vậy, thân của đức Phật vẫn luôn là thường trụ chẳng biến đổi và luôn có tính chiếu sáng muôn loài.” (Kinh Đại Bát Niết Bàn)

Mỗi lần mùa Phật đản về là hàng đệ may mắn còn chút thiện duyên để được thấm nhuần mưa pháp, tăng trưởng thiện căn, nuôi lớn hạt giống bồ đề.

Sau này lời cảm niệm Phật đản của thầy trụ trì là lễ cúng dường Khánh đản. Chính tự tay mình nâng lên gáo nước để tắm lên tôn tượng Phật đản sinh cao quý, thể hiện sự thành kính và tri ân ngài, nguyện trọn đời tinh tấn tu học và phụng sự nhân sinh, đi về bến giác.

Nam Mô Dưới cây Vô Ưu, đản sinh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Lễ Phật đản, Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021
Đạo tràng tắm Phật tại chùa Phước Long, Bình Định năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *