Diêm Phù (02)

Tác giả: Phương Nhã Ka

Gian hùng cầu nguyện

Gian hùng quỳ trước Phật đài
Âm thầm khấn nguyện xin ngài điều chi
Phật cười, con đã nói gì
Thế thời vững mạnh thầm thì cớ sao?
Hay là tính chuyện tào lao
Gom mây, hốt gió, hái sao dâng nàng?

Oải…

Thân tâm đang bịnh đã đành
Thêm đồ cà giựt thật tình oải ghê
Chưa gặp có chỗ để chê
Gặp rồi sao lại im re đi về.

Chó nghe kinh

Con chó vểnh mặt nghe kinh
Hoá ra nó đã biết mình thông minh
Sủa nghe tiếng sủa thật tình
Lời vàng giúp hắn cũng tinh khôn nhiều.

Lười nói

Tới chùa hắn hỏi quá nhiều câu
Đâu chẳng vào đâu lại nhức đầu
Không tiếp e rằng mất lịch sự
Tiếp mà lười nói mặt buồn rầu.

Giả từ

Giả từ một kiếp đi hoang
Lời ru đất mẹ nát tan con về
Lộ trình cũng lắm nhiêu khê
Địa lâm thuỷ hoả [1]… càng tê tái lòng.
——-
[1] Địa táng, lâm táng, thuỷ táng, hoả táng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *