Đối liễn của Tổ Không Vân – Trí Diệu tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Hòa thượng Không Vân - Trí Diệu, ảnh Phước Long

CÂU ĐỐI CỔNG TAM QUAN CHÙA PHƯỚC LONG – PHÚ PHONG, TÂY SƠN, BÌNH ĐỊNH
(Những cặp đối do Hoà thượng Không Vân – Trí Diệu đề)

MẶT TRƯỚC CỔNG:

1. Hán văn:
海誓弘施夢行通,
山門大振三車入。

Phiên âm:
Hải thệ hoằng thí mộng hành thông,
Sơn môn đại chấn tam xa nhập.

Tạm dịch:
Phát nguyện sâu, rộng buôn xả, xa rời mộng cảnh;
Cửa chùa lớn, cứu chúng sanh, nhập vào ba thừa.

2. Hán văn:
青山千古在,
碧水一長流。

Phiên âm:
Thanh sơn thiên cổ tại,
Bích thủy nhất trường lưu.

Tạm dịch:
Núi xanh ngàn năm còn lưu dấu;
Nước biếc một nguồn mãi dịu êm.

MẶT SAU CỔNG:

3. Hán văn:
月下開鐘催大夜,
廷前送客仰慈光。

Phiên âm:
Nguyệt hạ khai chung thôi đại dạ,
Đình tiền tống khách ngưỡng từ quang.

Tạm dịch:
Dưới ánh trăng, tiếng chuông ngân, phá tan màn đêm tối;
Trước sân chùa, khách đến đi, thấm nhuần ánh từ quang.

4. Hán văn:
禪門開覺路,
寶地涌蓮花。

Phiên âm:
Thiền môn khai giác lộ,
Bảo địa dõng liên hoa.

Tạm dịch:
Cửa Thiền mở đường giác;
Đất Tịnh hoá sen vàng.

Cổng tam quan chùa Phước Long – Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Cặp câu đối phía trước cổng Tam quan chùa Phước Long, Bình Định
Cặp câu đối phía trước cổng Tam quan chùa Phước Long, Bình Định_2
Quan Âm quá hải
Cặp câu đối phía sau cổng Tam quan chùa Phước Long, Bình Định_01
Cặp câu đối phía sau cổng Tam quan chùa Phước Long, Bình Định_02
Chùa Phước Long – Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.