Bảng tin: Lễ kỵ Tổ Trí Diệu lần thứ 42 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Hiền Ấn, ảnh Hiền Siêu, Tuấn Phạm

Bảng tin: Lễ kỵ Tổ Trí Diệu lần thứ 42 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Ngày 03/06/2023 – Phật lịch 2567; Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ thường niên lần thứ 42 Tổ sư Trí Diệu, ngài là vị trụ trì đầu tiên của ngôi chùa do Quốc Sư Phước Huệ khai sơn.

Cánh sen hồng đang vươn mình trong nắng hạ,
Cửa chơn không đã mở lối từ bao giờ.

Tự thuở nào, cái nắng của đất trời Bình Định cùng những cơn gió lào, đã hun đúc lên những con người vĩ đại mà thời gian cũng không thể nào xóa mờ. Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long hân hoan cung đón chư tôn thiền đức Tăng Ni Quang lâm dự lễ và hoan hỷ đón mừng quý Phật tử và thiện tín gần xa đã về chùa dự lễ kỵ Tổ.

Ngũ đóa tâm hương dâng kính ngài
Tam bái kiền thành tưởng ân sư
Chiến công ngàn địch cũng không bằng
Giác ngộ tự tâm thành Chánh giác.

Tinh thần tri ân báo ân của những người con Phật, ngày càng được phát huy cùng với sự tu tập tinh tấn. Chính điều đó đã làm thềm thang cho bước đường giải thoát.

Hôm nay, hàng hậu học chúng con vô cùng kính ngưỡng khi được nghe Thầy cung tuyên tiểu sử và hành trạng của bậc Hòa thượng tôn sư; nối kết tinh thần đó, Hòa thượng chứng minh đã có những lời đạo từ để cho hàng đệ tử chúng con được thêm phần phước đức, trí tuệ. Sau đó là lễ cúng dường tứ sự và tiệc buffet cho chư tôn túc Tăng Ni và quý đạo hữu gần xa.

Tịch tịch cảnh vô ảnh
Minh minh châu bất dung
Đường đường vật vô vật
Liêu liêu không vật không.
Dịch nghĩa:
Lặng lặng gương không bóng
Lồng lộng ngọc không hình
Rành rành vật chẳng vật
Mênh mông không chẳng không.

Mùa sen nở cũng là lúc chư Tăng Ni dừng lại những bước chân vân du giáo hóa, để gột rửa thân khẩu ý tại những trú xứ nhất định. Trang nghiêm tự thân cũng là cách duy nhất để chuyển hóa tịnh độ, đó cũng là lời sau cùng của Hòa thượng tôn sư.

NAM MÔ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP NHỨT THẾ, SẮC TỨ THẬP THÁP TỔ ĐÌNH – NGUYÊN THIỂU PHÁP PHÁI, PHƯỚC LONG TỰ ĐỆ NHẤT TRÚ TRÌ CỐ HÒA THƯỢNG thượng KHÔNG hạ VÂN hiệu TRÍ DIỆU GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG MINH.

Một số hình ảnh tại buổi lễ kỵ Tổ:

Quang cảnh Phật đản (2023) chùa Phước Long, Bình Định
Chư Tăng quang lâm
Tôn dung đức Tổ sư Trí Diệu
Tổ đường chùa Phước Long, Bình Định
Chư tôn đức
Hoan hỷ sách tấn hậu học
Hòa thượng dạy điệu siêu năng tu học
Hòa thượng chứng minh
Hòa thượng chứng minh
Chư Tăng Ni quang lâm đạo tràng
Chư tôn đức Tăng Ni quang lâm Phật điện
Niêm hương bạch Phật
Lễ Tổ sư
Lễ Phật
Tổ đường
Cung tiến Giác linh Tổ sư
Bổn tự
Bổn đạo
Nhạc lễ
Chư Tăng Ni dùng buffer chay
Chư Tăng Ni dùng buffer chay
Chư Tăng Ni dùng buffer chay
Hoan hỷ
Phụng sự
Phụng sự
Bổn tự cúng dường bản kinh Cổ được phục chế
Phật tử
Phật tử dùng buffer chay
Thọ trai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *