Giọt châu Vu Lan

Tác giả: Nhạc và lời Lưu Ka

Đêm dài thao thức âu lo.
Bao nhiêu nỗi khổ làm cho lệ tràn
Lệ tuôn lệ nhỏ hai hàng.
Lệ khô thành muối lệ càng gian nan
Giọt châu của buổi Vu lan.
Giọt hồng thương tưởng suối vàng vong linh
Giọt trong khi tiếng cầu kinh.
Đọng trong khóe mắt in hình tôn sư.

Đêm dài bao nỗi ưu tư.
Con dâng khấn nguyện tâm tư tình tự
Như Lai bóng dáng nghiêm từ.
Mục Liên đại hiếu lòng từ bao la.
Lệ rơi bao nỗi xót xa.
Hương bay khói phủ tâm hòa cảnh thiêng
Vọng nghe vang tiếng chuông ngân.
U minh ác thú chính miền lạc bang.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền.

Đêm dài đã bỏ đi xa.
Hôm nay sám hối lòng ta nhẹ nhàng
Hoa sen sắc trắng đỏ vàng.
Hiện thân độ chúng lòng tràn từ bi
Nhìn xem giáo chủ uy nghi.
Giang tay tiếp dẫn xứ Ngài đồng nương.

Từ bi ban khắp muôn phương.
Cười rơi giọt lệ nhớ thương công ơn người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *