Lễ trừ tịch – nghinh Xuân đón Tết Quý Mão (2023) tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Chánh Đẳng - ảnh: Hiền Nguyên, Hiền Đức, Hiền Triết

🍁LỄ GIAO THỪA – TẾT QUÝ MÃO (2023) và KHÁNH VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC🍁

Chầm chậm xuân về lòng đất chuyển

Nhạc trời thanh thoát rộn muôn phương

Tâm linh một thoáng bừng giao cảm

Lặng hết bao nhiêu lớp sóng cồn.
(Sư Ông Làng Mai).

Thời khắc giao thừa đã điểm, bốn chúng chùa Phước Long (Phú Phong – Tây Sơn – Bình Định) trang nghiêm và thanh tịnh vân tập tại đại hùng bảo điện lắng đọng tâm tư hướng về ba ngôi Tam bảo, hòa vào âm thanh trầm hùng của chuông trống Bát nhã mở đầu cho buổi lễ trừ tịch – nghinh xuân Quý Mão (2023) và khánh vía đức Phật Di Lặc. Đạo tràng dưới sự chứng minh của Đại đức trụ tì cùng bốn chúng chùa Phước Long hòa trong niềm hỷ lạc của chư vị thiện nam tín nữ Phật tử.

Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng,

Cung thỉnh mười phương Phật Thánh Hiền.

Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ,

Thiện thần Hộ pháp với Long thiên.

Thiêu thân liệt Thánh tử vì đạo,

Dũ ánh uy quang giáng tọa tiền.

Lễ nhạc hương hoa xin hiến cúng,

Nguyện cầu giáng phước lễ minh niên.

Hòa vào dòng tâm niệm thánh thiện của những người con Phật, đồng nguyện cầu một năm mới phước trí tràn đầy, sở nguyện được thành tựu thuận ý. Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật 🙏 🙏🙏

Chùm ảnh khóa lễ:

Đại hùng bảo điện chùa Phước Long, Bình Định
Nét xuân chùa Phước Long, Bình Định
Cổng tam quan chùa Phước Long, Bình Định
Khai chung bảng
Đảnh lễ Tổ sư
Xuân cửa thiền
Chuông trống Bát nhã
Lầu chuông
Chư tôn thiền đức quang lâm đạo tràng
Nghinh xuân tiếp phước
Niêm hương bạch Phật
Thời khóa giao thừa
Đón xuân
Vườn xuân
Chí thành kính lễ
Chí thành đảnh lễ
Hướng nguyện kết mây lành
Phát lộc đầu xuân
Hoan hỷ
Lộc phước năm mới
Tết nguyên đán – Quý Mão (2023)
Lộc phước năm mới
Khai bút đầu xuân
Thầy trò ngày Tết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *