Bảng tin 01: Khai mạc tuần lễ Pháp hội Phật đản (2023) tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Phước Long, ảnh Hiền Nguyên

🍁Bảng tin 1: Ngày đầu “Tuần lễ pháp hội Phật đản – Phật lịch 2567 tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định ☘️ từ ngày 7 -13 tháng 4 năm Quý Mão (25 – 31/5/2023)🍁

𝑯𝒂̂𝒏 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 đ𝒐́𝒏 𝑷𝒉𝒂̣̂𝒕 đ𝒂̉𝒏 𝒔𝒂𝒏𝒉
𝑩𝒐̂́𝒏 𝒃𝒆̂̉ 𝒏𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒂̂𝒖 𝒕𝒐̉𝒂 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒉𝒐̂𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒙𝒐́𝒎 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒗𝒖𝒊 𝒎𝒐̛̉ 𝒉𝒐̣̂𝒊
𝑵𝒖́𝒊 𝒓𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒎 𝒉𝒐́𝒕 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒂𝒏𝒉.

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023 (tức ngày mùng 7/4/Quý Mão) hòa trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của người con Phật khắp năm châu, Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long đã cử hành nghi thức khai kinh bạch Phật, khai mạc Pháp hội Phật đản – Phật lịch 2567 với những khóa lễ như sau:

– Thọ trì kinh Pháp Hoa;
– Lạy ngũ bách danh;
– Niệm Phật kinh hành;
– Trì chú Đại bi;
– Nghi thức thọ trai cúng Quá đường;
– Thính pháp;
– Toạ thiền.

Đạo tràng tu tập nghiêm tịnh, nguyện đem công đức này kính dâng lên Đức Phật nhân kỷ niệm đản sinh của ngài lần thứ 2467 năm.

Nam mô Giữa rừng Vô ưu, trăng tròn tháng tư, chư thiên tụ hội, nhạc trời reo vang, mừng đấng cứu đời, Bồ Tát giáng sinh trần thế, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật học Trí Diệu, CPL, 25.05.2023 – Phật lịch 2567.
BTT CPL🙏

Quan cảnh chùa Phước Long
Lễ đài Phật đản chùa Phước Long (2023)
Chư tôn đức quang lâm đạo tràng
Tôn tượng đức Phật
Niêm hương
Phật tử chí thành
Chư Tăng
Thọ trì kinh Pháp Hoa
Niệm Phật
Tụng kinh
Niệm Phật
Lễ sám
Sái tịnh đàn
Phật tử dâng tứ sự
Cúng quá đường
Cúng quá đường
Đạo tràng
Đạo tràng
Chư Tăng cúng quá đường
Cung nghinh giảng sư
Thỉnh Thượng tọa giảng sư
Thượng tọa Thích Đồng Hội
Thính pháp
Phật tử đặt câu hỏi
Quý Phật tử đạo tràng
Vườn Lâm tỳ ni, chùa Phước Long, Bình Định
Cùng nhau tu tập
Quá đường
Niệm Phật kinh hành
Tụng kinh
Tụng kinh
Kinh hành niệm Phật
Dâng tứ sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *