Khánh vía đức Phật đản sinh tại chùa Phước Long, Tây Sơn – Bình Định, Phật lịch 2568

Tác giả: Ban truyền thông CPL
LỄ TẮM PHẬT – KHÁNH VÍA ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH và VĂN NGHỆ, Phật lịch 2568
 
Tuần lễ Pháp hội Phật đản, Phật lịch 2568 tại chùa Phước Long (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định)
Từ ngày 7 đến 13/4 âm lịch (nhằm ngày 14 đến 20/5/2024).
 
Con nay tắm gội đức Như Lai
Bậc trí trang nghiêm, công đức đầy
Cõi trược chúng sanh lìa uế nhiễm
Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
 
Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh
Giữa cây Sa La chưa từng diệt
Bất sinh bất diệt đức Cồ Đàm
Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt.
 
Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư
Mừng Tất-đạt-đa sanh cõi đời
Chín rồng phun nước ngoài trời đến
Hoa sen đỡ bước theo đất mọc.
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.
 
Ngày 19/5/2024 (nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn), Phật lịch 2568, Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long thành kính nhiễu Phật và nân tập trước lễ đài Lâm tỳ ni cử hành nghi thức mộc dục (tắm Phật) và cúng dường đại lễ Phật đản.
 
Chương trình diễn ra suốt tuần:
– Thọ trì kinh Pháp Hoa
– Trì chú Đại bi
– Thuyết pháp
– Cúng quá đường
– Diễu hành xe hoa
– Lễ tắm Phật
– Lễ quy y Tam bảo
– Phóng sanh
– Hạt cơm Phật (tặng 1000 phần quà).
 
Chúng con kính thỉnh chư tôn đức chứng minh;
Bồn tự kính mời đại chúng tham dự.
 
CPL, ngày 19/5/2024 – Phật lịch 2568
 
Đội dâng hoa cúng dường Phật đản
Thượng toạ trú trì cùng Tăng chúng chùa Phước Long
Đạo tràng dự lễ tắm Phật
Thượng toạ trú trì dâng hương khánh vía đức Phật đản sanh
Chư tôn Thiền đức chứng minh
Đại đức Hiền Đăng dẫn chương trình tắm Phật
Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm vườn Lâm-tỳ-ni
Đạo tràng vọng bái đức Bổn sư
Thượng toạ trú trí ban đạo từ cho đạo tràng
Chí thành
Vui thay đức Phật đản sinh
Kết duyên lành ba ngôi Tam bảo
Bắn pháo hoa mừng ngày Phật đản sanh
Án, mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát phạ ha
Cung đón đức Phật giáng cõi trần, ba ngàn thế giới kính Như Lai
Dâng hoa kỉ niệm ngày Phật đản sanh
Tắm Phật
Trang nghiêm
Hoan hỷ
Vui thay
Thanh tịnh
Văn nghệ tán thán hạnh Như Lai
Hân hoan
Văn nghệ tán thán hạnh Như Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *