Video: Chùa Phước Long (Tây Sơn – Bình Định): Diễu hành xe hoa – Đại lễ Phật đản, PL 2568, DL 2024

Tác giả: Ban truyền thông CPL

Bao lớp người qua, những trang sử còn đậm nét thời gian. Những ai đang mang trên mình sứ mệnh của Như Lai, đều giữ trọn tấm chân tình đối với sự nghiệp trí tuệ của bậc Thánh đã để lại. Trên tinh thần “Tiếp dẫn hậu lai – Báo Phật ân đức”, những người con Phật ở tại chùa Phước Long vâng theo lời dạy của Bổn sư, đã cùng nhau tổ chức buổi lễ Diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản. Những gương mặt vui tươi, với tấm lòng chí kính của những người con Phật đã tạo nên những khúc ca đầy từ bi giữa thế sự đảo điên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *