Chùa Phước Long, Bình Định: Khóa lễ ngũ bách danh, khánh vía đức Bồ tát Quán Âm và buffet chay

Tác giả: Tin: Tấn Thành, ảnh: Hiền Giác

Sáng ngày 14 ngày 10 năm 2022 (nhằm ngày 19/9/Nhâm Dần), Phật lịch 2566 – chư Phật tử gần xa đã vân tập về chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định cùng nhau đốt nén tâm hướng dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Tăng Ni dâng lên Tam bảo và lễ ngũ bách danh cúng dường khánh vía đức Bồ tát Quán Thế Âm.

Sau thời khoá tu tập là thời pháp thoại của Đại đức Thích Nhựt Lâm với đề tài “Hạnh nguyện đức Quán Âm” đại chúng hoan hỷ và nguyện học hạnh từ bi của đức Bồ Tát.

Lời đức Phật dạy:

Hãy nên bố thí khắp

Trọn không tâm lẫn tiếc

Ắt sẽ gặp bạn lành

Được giúp đến bờ kia.

(Kinh Tăng Nhất A Hàm).

Nhân ngày khánh vía đức Bồ tát, Phật tử Quang Anh-Diệu Hà, Phật tử Doãn Quý cùng các Phật tử đã hỷ cúng phẩm vật kết hợp với những đôi bàn tay thân thương công quả đã chế tác những phẩm vị tuyệt hảo, thanh tịnh cúng dường chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong đạo tràng thọ trai buffet tự chọn trong ngày khánh vía đức Bồ tát Quán Thế Âm.

Nguyện đem công đức này hồi hướng Phật pháp trường hưng, tứ chúng an hoà, đất nước thịnh trị trong thập thiện nghiệp

Mười hai nguyện lớn Quan Âm,

Phát tâm vào đời để độ chúng sinh.

Lòng thành tín nữ, thiện nam,

Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.

Quan Âm xem xét, lắng nghe,

Cứu người chìm nổi lênh đênh sông dài.

Hãy mau niệm Đức Quán Âm,

Tai qua nạn khỏi, hiểm nguy không còn.

Người người bị lửa đốt thiêu,

Niệm danh Bồ tát hóa ra sen vàng.

Biển to, sóng lớn chìm thuyền,

Niệm danh Bồ tát sóng to hết liền.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Phật học Trí Diệu, ngày 14/10/2022.

Chùm ảnh ghi nhận tại ngày lễ khánh vía:

Cổng chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Hoa quả dâng đức Bồ Tát
Đạo tràng
Ban ẩm thực
Khóa lễ ngũ bách danh
Phật tử chí thành
Tụng kinh cầu nguyện
Lễ bái Bồ tát
Thầy Thích Nhựt Lâm chủ sám khóa lễ
Tụng kinh Phổ Môn
Đại đức Thích Nhựt Lâm chia sẻ pháp thoại về hạnh nguyện đức Quán Thế Âm
Đại đức Thích Nhựt Lâm chia sẻ pháp thoại về hạnh nguyện đức Quán Thế Âm
Trì chú Đại bi
Thọ trai
Buffet tự chọn
Hoan hỷ
Buffet tự chọn
Buffet tự chọn
Phật tử thọ trai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *