Chùa Phước Long, Bình Định: Chùm ảnh một ngày khoá tu Phước Huệ

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh Hiền Quý

Sáng ngày 23 / 10 / 2020 (nhằm ngày 7 / 9 / Canh Tý) Phật lịch 2564, chùa Phước Long, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định trang nghiêm khai kinh bạch Phật khai mạc khoá tu Phước Huệ định kỳ hàng tháng. Ba hồi chuông trống bát nhã được cử hành, tứ chúng đồng quỳ trước ngôi Tam bảo chí thành phát Bồ Đề tâm phụng hành lời đức Phật dạy để tiến tu trên con đường an lạc.

Lời hay: Đời sống con người, ta đang giành giựt nhau để có những thế đứng trong xã hội và vị trí đứng trong xã hội càng cao là càng tốt. Và phần nhiều người ta đã lãng quên giành một vị trí để đứng ở trong tâm mình. Thế đứng của ta trong xã hội càng cao, thì vị trí của ta trong tâm càng bị xóa nhòa. Tại sao thế? Không sao cả. Hắn là vậy. Hắn là kết quả của giành! (HHTH)

Lễ Tổ
Quang lâm đạo tràng
Đại đức Thích Nhựt Lâm niêm hương bạch Phật
Đạo tràng nghiêm tịnh
Đạo tràng nghiêm tịnh
Cúng quá đường
Chú nguyện xuất sinh
Cúng ngọ
Đạo tràng trai đường
Án kim đài
Chí thành cúng dường
Thị giả Hiền An cúng đại bàng
Ban cung nghi thỉnh giảng sư
Đạo tràng thính pháp
Sa di Hiền Thắng cử đại cổ
Sa di Hiền Khánh thỉnh đại hồng chung
Niệm Phật cầu gia bị
Đạo tràng thính pháp
Đạo tràng thính pháp
Thọ trì kinh Quán Vô Lượng Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *