Thư mời dự lễ đại tường cố Hoà thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Chùa Tây Thiên

THIỆP THỈNH
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Để tưởng nhớ công đức cao dày của cố Hòa thượng Bổn sư đạo hiệu thượng Viên hạ Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang. Môn đồ pháp quyến chúng con kính thiết lễ trai nghi cúng dường lễ Đại tường.

Chúng con thành tâm cung thỉnh: Chư tôn thiền đức Tăng Ni, từ bi hoan hỷ quang lâm chứng minh và hộ niệm Lễ Đại Tường.

Bổn tự kính mời quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu trí thức nam nữ gần xa hoan hỷ về chùa Tây Thiên để đốt nén tâm hương cúng dường lên giác linh Hoà thượng nhân ngày đại tường và tri ân ơn giáo dưỡng của Ân sư.

Địa chỉ: Chùa Tây Thiên – 104/5 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang.

Sự hiện thân của quý ngài là nguồn động viên lớn cho Bổn tự chúng con trên con đường tu học và phung sự nhân sinh.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật lịch 2564, Nha Trang, ngày 10 / 9 / 2020

TM. Môn đồ pháp quyến
Kính mời

Pháp tử: Thích Nhựt Lâm

CHƯƠNG TRÌNH:
LỄ ĐẠI TƯỜNG CỐ HÒA THƯỢNG BỔN SƯ ĐẠO HIỆU thượng VIÊN hạ TÁNH
PHƯƠNG TRƯỢNG CHÙA TÂY THIÊN, TP. NHA TRANG
 
NGÀY MÙNG 02 THÁNG 8 NĂM CANH TÝ (nhằm ngày 18 / 9 / 2020)
– 07h30 AM : Phật tử vân tập
– 08h00 AM : Khai kinh và thọ trì kinh Địa Tạng (quyển 1 và 2)
– 09h30 AM : Cúng ngọ và dâng trà cúng Tổ
– 11h00 AM : Thọ trai
– 02h00 PM : Thọ trì kinh Địa Tạng (quyển 3)
– 04h00 PM : Chẩn thí cô hồn
– 05h00 PM : Dược thực
– 07h00 PM : Tụng kinh Di Giáo và tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Ân sư
 
NGÀY MÙNG 03 THÁNG 8 NĂM CANH TÝ (nhằm ngày 19 / 9 / 2020)
– 04h00 AM : Thức chúng và công phu khuya 
– 05h30 AM : Chấp tác
– 06h30 AM : Điểm tâm sáng
– 07h30 AM : Cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni
– 08h15 AM : Cúng ngọ và cung tiến Giác linh Hòa thượng Ân sư
– 10h00 AM : Cúng dường Trai Tăng
– 10h15 AM : Quý quan khách, Phật tử và thiện tín dùng cơm thân mật

– 12h00 AM : Hoàn mãn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.