Khóa tu Phước Huệ ngày mùng 7/2 âm lịch (2023) tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Hiền Ấn, ảnh Hiền Giác

Nam mô Phật.

Nam mô Pháp.

Nam mô Tăng.

Bảng tin: Khóa tu Phước Huệ ngày 7/2/Quý Mão (nhằm ngày 26/2/2023), Phật lịch 2567 tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

“Tôi không thể làm cho tương lai tươi sáng nếu tôi không làm cho hiện tại trở nên tuyệt vời”. Bất kỳ một hành động nào của thân và khẩu chịu sự tác động, điều phối của ý thì đó chính là những nghiệp có hiệu lực cho đến khi nhận lại được kết quả. Vì vậy, dù là ở trong bất cứ hoàn cảnh, địa vị hay tập quán nào, chúng ta hãy thận trọng suy nghĩ để đưa ra những hành động có lợi cho người và toàn thiện cho mình.

Đề cao tinh thần sống trong thực tại và phát triển lòng từ bi, chương trình ngày tu “Phước Huệ” vào mùng 7 hằng tháng đã dần trở thành một bữa ăn tinh thần vô cùng quý giá của quý đạo hữu Phật tử gần xa. Trước mũi tên của thời gian, cùng với sự quay vần của kiếp sống, người phước báu sẽ tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần vững chắc, đó là Tam bảo. Còn người thiếu phước sẽ chạy vạy với cuộc sống mưu sinh mà quên đi đời sống tinh thần mới là giềng mối lâu dài.

Khóa tu hôm nay đã diễn ra thật trang nghiêm dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức, cùng với chương trình “Hạt cơm Phật”, gieo chồi non phước thiện vào tâm địa rộng lớn, nhằm kỷ niệm ngày Thái tử Siddhartha Gautama (Sĩ-đạt-đa) vượt thành xuất gia.

Nửa đêm trăng vàng treo lơ lửng

Phạm thiên nâng gót ngựa qua thành

Thái tử chấn động tam thiên giới

Mở lối từ bi độ nhân thiên.

Nguyện đem công đức tu tập này, hồi hướng đến mọi loài đều sinh cực lạc quốc.

Phật học Trí Diệu, CPL, ngày 26.2.2023

Hiền Ấn

Hình ảnh tu tập ngày Phước Huệ:

Đạo tràng tu tập ngày Phước Huệ
Chư Tăng quang lâm đạo tràng
Niêm hương bạch Phật – khai kinh
Đạo tràng
Chí thành
Niệm Phật kinh hành
Tụng kinh Pháp Hoa
Tụng kinh
Kết duyên
Chú Hiền Quang chí thành…
Lễ Phật
Cúng quá đường
Cúng đại bàn
Niệm Phật
Cúng quả đường
Niệm Phật
Niệm Phật
Trai soạn
Trai soạn
Hành đường
Ban công quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *