Kính mời tham dự khóa lễ Khánh vía Đức Quán Thế Âm 19/2 âm lịch và lễ ngũ bách danh

Tác giả: Phước Long

🍁Kính mời tham dự: KHOÁ LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT và LẠY NGŨ BÁCH DANH (500 DANH HIỆU ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM)🍁

Thời gian: Ngày 19 / 2 / Quý Mão (nhằm ngày 10/3/2023) – Phật lịch 2566
Địa điểm: Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

“Quán Âm Bồ tát đấng mẹ hiền
Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên
Ứng thân diệu dụng vô cùng tận
Đại nguyện từ bi rải mọi miền.”

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng sanh trong cõi Ta-bà, Ngài phát nguyện đại bi, ngày đêm thường ẩn hiện trong đời nghe tiếng kêu cầu mà ứng hiện cứu khổ. Đã biết bao người gặp nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, thành tâm nhớ niệm danh hiệu ngài đều được Ngài hiển linh cứu giúp. Bất cứ ai có lòng thành liền được cảm ứng.

Đức Bồ tát Quán Thế Âm

Tạo duyên lành cho Phật tử, thiện nam, tín nữ. Chùa Phước Long, tổ chức khoá lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và lạy Ngũ Bách Danh (500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm).

👉CHƯƠNG TRÌNH:

Ngày 10 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 19/2/Quý Mão), Phật lịch 2566:

– 07h30 am : Phật tử vân tập
– 08h00 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật
– 08h30 am : Thời khoá 01:
+ Trì 7 biến chú Đại Bi – Lạy 150 danh hiệu Đức Quán Thế Âm và niệm Phật
– 09h30 am : Thời khoá 02:
+ Trì 7 biến chú Đại Bi – Lạy 150 danh hiệu Đức Quán Thế Âm và niệm Phật
– 10h30 am : Thọ trai
– 12h00 am : Chỉ tịnh
– 01h45 pm : Báo thức
– 02h00 pm : Thời khoá 03:
+ Trì 7 biến chú Đại Bi – Lạy 200 danh hiệu Đức Quán Thế Âm và niệm Phật
– 03h30 pm : Hoàn mãn.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, và Bổn tự kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự.
Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
TM. Bổn tự kính mời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *