Kính mời tham dự: LỄ LẠY NGŨ BÁCH DANH – Một ngày tu “PHƯỚC HUỆ” mùng 07 tháng 8 âm lịch.

Tác giả: Ban điều hành

Kính mời tham dự: LỄ LẠY NGŨ BÁCH DANH, QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT – Một ngày tu “PHƯỚC HUỆ” mùng 07 tháng 8 âm lịch.

Địa chỉ: Chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

“Ngọc chẳng dũa thời không thành đồ dùng, người chẳng học thời không biết đạo lý. Nay sở dĩ biết được xưa, sau sở dĩ biết được trước. Ðiều thiện thì đáng được bắt chước, điều ác thì lấy giới làm răn. Các bậc tiền bối nối tiếp nhau lập thân dương danh ở đương thời, ít có ai chẳng nương vào học vấn mà thành tựu.”

(Thiền lâm bảo huấn)

Hàng tháng vào ngày mùng 7, quý Phật tử và thiện tín xa gần cùng nhau về chùa Phước Long tham dự một ngày tu Phước Huệ “Lễ lạy ngũ bách danh – Quán Thế Âm Bồ tát”, đây là khóa tu chuyên hành trì 500 danh hiệu Đức Bồ tát Quá Thế Âm.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh,

Bổn tự kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự.

Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

CHƯƠNG TRÌNH:

Thứ 5, ngày 21 tháng 9 năm 2023 (nhằm ngày 07/8/Quý Mão), Phật lịch 2567:

– 07h30 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật

– 08h00 am : Thời khoá 01:

   + Trì chú Đại Bi và lạy 150 lạy ngũ bách danh

– 09h30 am : Thời khoá 02:

   + Trì chú Đại Bi và lạy 150 lạy ngũ bách danh

– 10h45 am : Thọ trai

– 12h00 am : Chỉ tịnh

– 01h45 pm : Báo thức

– 02h00 pm : Thời khoá 03:

   + Trì chú Đại Bi và lạy 200 lạy ngũ bách danh

– 03h30 pm : Thuyết pháp:

   + Đề tài: HẠNH NGUYỆN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM

   + Giảng sư: Đại đức Thích Nhựt Lâm

– 04h30 pm : Dược thực

– 05h00 pm : Hoàn mãn.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát.

Bổn tự kính thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *