Lễ húy kỵ lần 3 (2023) cố Hòa thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tin, ảnh: Hiền Nguyên

THÀNH KÍNH CÚNG DƯỜNG LỄ KỴ NHẬT LẦN 3 (2023) CỐ HOÀ THƯỢNG ân sư đạo hiệu THÍCH VIÊN TÁNH – Viện chủ Tây Thiên tự, Tp. Nha Trang.

Ơn cha mẹ, ơn thầy
Ơn bè bạn chúng sanh
Nguyện tu học tinh chuyên
Cho cây bi trí nở hoa
Mong một ngày kia
Có khả năng cứu độ mọi loài
Vượt ra ngoài cõi khổ.

Ngày 16/9/2023 (nhằm ngày 02/8/Quý Mão), Phật lịch 2567 – Bốn chúng đệ tử chùa Tây Thiên, (104/5 Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Tp. Nha Trang – Khánh Hòa) kính thiết trai nghi, hương hoa cúng dường kỵ nhật lần 3 ngày Hòa thượng viên tịch  – bậc Tôn sư khả kính.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Thông, trú trì Tổ đình sắc tứ Long Sơn Tp. Nha Trang; Chư tôn Tăng Ni tông môn Tổ đình Thập Tháp cùng các tự viện trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa cùng quý Phật tử về tham dự.

Hòa trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Chư tôn thiền đức cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật cung tiến Giác linh theo nghi thức truyền thống.

Trước Giác linh đài, chư tôn đức đã thành kính thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng thượng phẩm. Bổn tự cũng đã thiết lập trai Tăng, cúng dường lên chư tôn đức giáo phẩm để tỏ lòng hiếu đạo.

PHỤNG VÌ:

Nam mô Lâm tế Chánh tông, tứ thập nhị thế, Nguyên Thiều pháp phái, Thập Tháp Tổ đình, Tây Thiên đường thượng, huý thượng Như hạ Kính tự Viên Tánh hiệu Hải Bảo Hòa thượng giác linh, thuỳ từ chứng minh.

Hình ảnh khóa lễ:

Hòa thượng quang lâm đạo tràng
Đảnh lễ Hòa thượng trú trì Sắc tứ Long Sơn tự
Tổ đường chùa Tây Thiên, Nha Trang
Chư Tăng Ni quang lâm dự lễ
Hòa thượng Thích Minh Thông – trụ trì Long Sơn tổ đình.
Hòa thượng đốt nén hương tưởng niệm
Ni trưởng dự lễ
Ni trưởng quang lâm
Dâng lời tác bạch
Chư tôn đức Tăng Ni niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức Tăng Ni niêm hương bạch Phật
Chư Tăng Ni lễ Tổ
Thượng tọa Thích Giác Nghĩa cúng ngọ Phật
Cúng ngọ
Lễ Phật
Lễ Phật
Duyên lành
Đức Hòa thượng đốt nén hương tưởng niệm
Cung tiến Giác linh Hoà thượng
Chư tôn thiền đức
Thượng tọa Thích Huệ Giáo chủ sám khai kinh
Phật tử chí thành đảnh lễ
Chư Tăng Ni hộ niệm đạo tràng
Gia quyến của cố Hòa thượng
Chí thành
Hộ niệm đạo tràng
Thọ trai
Trà đạo
Thọ trai
Thọ trai
Phật tử dự lễ
Phật tử dự lễ húy kỵ
Phật tử dự lễ
Bác sĩ dự lễ
Tình thầy trò
Phát quà
Dùng cơm chay
Lễ Phật
Chư Tăng Ni dự lễ
Thầy trò
Hoan hỷ
Chào thầy đi học
Dùng cơm trưa
Hoan hỷ
Phụng sự
Phụng sự
Trà đạo
Dự lễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *