Tổ đình Thập Tháp, Bình Định: Lễ khai kinh kỵ Tổ quốc sư Phước Huệ năm 2023

Tác giả: Phước Long, ảnh Hiền Giác

LỄ KHAI KINH – KỴ ĐỨC QUỐC SƯ THÍCH PHƯỚC HUỆ tại THẬP THÁP TỔ ĐÌNH, BÌNH ĐỊNH.

Ngày 20/Giêng/Quý Mão (10/2/2023) – Phật lịch 2566, Bốn chúng đệ tử Tổ đình Thập Tháp Di Đà, Bình Định kính thiết hương hoa đăng cung dường thần lâm kỵ nhật lần thứ 78 đức Quốc sư_Tổ sư trụ trì đời thứ 13 Sắc tứ Thập Tháp Tổ đình Viên tịch.

十座愈於多寶塔
門前不用設三車
只今淨土成如是
應似重來聽法華

Thập tòa dũ ư Đa Bảo tháp
Môn tiền bất dụng thiết tam xa
Chỉ kim Tịnh Độ thành như thị
Ưng tợ trùng lai thính Pháp Hoa.
[Thiền sư Đạo Nguyên – Tánh Đề (1656-1716)]

Dịch nghĩa:

Mười tòa tháp sánh như tháp Đa Bảo
Trước cửa không cần thiết đặt ba xe
Cảnh Tịnh Độ hôm nay như thế đó
Cũng như nghe giảng Pháp Hoa nhiều.
(Hòa thượng Viên Đạt dịch).

NAM MÔ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP THẾ, SẮC TỨ THẬP THÁP TỔ ĐÌNH ĐƯỜNG THƯỢNG, KHAI SƠN PHƯỚC LONG TỰ, TĂNG CANG HÚY thượng CHƠN hạ LUẬN hiệu PHƯỚC HUỆ QUỐC SƯ TỔ ÔNG LIÊN TÒA.

Hình ảnh lễ khai kinh kỵ Tổ Phước Huệ tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định:

Tổ đình Thập Tháp về đem
Tôn dung đức Quốc sư Phước Huệ tại Huế
Tôn ảnh đức Quốc sư Phước Huệ
Chánh điện tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Vườn hoa
Vườn hoa Tổ đình
Cổng tam quan
Phương trượng đường tại Tổ đình Thập Tháp, nơi thờ Tôn ảnh đức Quốc sư Phước Huệ
Lễ Tổ sư
Phương trượng đường tại Tổ đình Thập Tháp, nơi thờ Tôn ảnh đức Quốc sư Phước Huệ
Tổ đường nơi thờ Tôn ảnh đức Tổ sư Siêu Bạch – Nguyên Thiều khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Khai kinh
Bạch Tổ
Lễ Tổ
Bốn chúng đệ tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *