Lễ cổ Phật khất thực, tắm Phật và cử hành nghi thức đại lễ Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Hiền Nguyên - ảnh Hiền Nguyên, Hiền Giác

Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh

Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay Tăng già hoà hợp

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Ba hồi chuông trống bát nhã vang hùng, đánh dấu một lần nữa mùa Phật đản lại đến trong niềm hân hoan của hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới.

Hòa trong không khí ấy, vào lúc 18h30 ngày  07 tháng 05 năm 2017 (12/4/Đinh Dậu), dưới không gian tĩnh lặng, trang nghiêm thanh tịnh Tăng chúng chùa Phước Long đã tái hiện lại hình ảnh của Tăng đoàn của đức Phật ngày xưa qua chương trình ‘Cổ Phật Khất Thực’ trong sự hòa hợp và hoan hỷ của thiện tín Phật tử.

Kế tiếp là nghi thức mừng đại lễ Phật đản.

Đệ tử hôm nay,

Gặp ngày Khánh đản

Một dạ vui mừng,

Cúi đầu đảnh lễ.

Thập phương tam thế.

Tứ chúng đồng nhiễu Phật một vòng và dùng nước hoa sen tắm Phật với ý nghĩa tẩy rửa tam độc tham sân si trong nội tâm, mong cho mọi chúng sinh đều sống trong sự tinh khuyết vắng lặng, trở về tự tánh thanh tịnh.

Cuối cùng là chương trình văn nghệ cúng dường ngày đản sinh diễn ra thật sinh động và vui tươi.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ, chúng con gửi đến quí độc giả thưởng lãm:

Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Ban thị giả
Lễ cổ Phật khất thực
Chư tăng khất thực
Chư tăng khất thực
Chư tăng khất thực
Chư tăng khất thực
Cử hành nghi thức đại lễ Phật đản
Cử hành nghi thức đại lễ Phật đản
Cử hành nghi thức đại lễ Phật đản
Sư cô Tánh Hòa dẫn chương trình
Chư tăng khất thực
Ý nghĩa Phật đản qua lời huấn thị của thầy Nhựt Lâm
Pháo hoa cúng dường
Quang cảnh buổi lễ Phật đản
Tứ chúng lễ Tam bảo
Thầy Nhựt Lâm cử hành nghi thức tắm Phật
Con nay rưới tắm các Như Lai Trí sạch trang nghiêm công đức lớn Chúng sanh năm trược rời cấu trần Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
Con nay rưới tắm các Như Lai Trí sạch trang nghiêm công đức lớn Chúng sanh năm trược rời cấu trần Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Lễ đài Phật đản năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Chư thiện nam tín nữ tắm Phật
Chư thiện nam tín nữ tắm Phật
Chư thiện nam tín nữ tắm Phật
Chư thiện nam tín nữ tắm Phật
Phật tử chùa Phước Long dâng nhạc phẩm cúng dường ngày Phật đản
Phật tử chùa Phước Long dâng nhạc phẩm cúng dường ngày Phật đản
Phật tử chùa Phước Long dâng nhạc phẩm cúng dường ngày Phật đản

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.