Lễ kỵ nhật cố Hoà thượng Thích Viên Tánh – Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả: Tin: Tây Thiên, ảnh Hoa Biển

THÀNH KÍNH CÚNG DƯỜNG LỄ KỴ NHẬT CỐ HOÀ THƯỢNG đạo hiệu THÍCH VIÊN TÁNH – Viện chủ Tây Thiên tự, Tp. Nha Trang.

Bát trung lương tích phạn,
Bôi lý Ô long trà.
Liểu dĩ kiểu thuyền duyệt,
Thành kỳ mặc hữu gia.

Hôm nay, ngày 8/9/2021 (nhằm ngày 02/8/Tân Sửu), Phật lịch 2565 – Tứ chúng chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang chúng con thành kính đốt nén tâm hương cúng dường lên giác linh Thầy – bậc Tôn sư khả kính.

PHỤNG VÌ:

Nam mô Lâm tế Chánh tông, tứ thập nhị thế, Nguyên Thiều pháp phái, Thập Tháp Tổ đình, Tây Thiên đường thượng, huý thượng Như hạ Kính tự Viên Tánh hiệu Hải Bảo Hoà thượng giác linh, thuỳ từ chứng minh.

Cổng tam quan chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Giác linh đài cố Hoà thượng đạo hiệu Thích Viên Tánh
Chân dung Hoà thượng lúc sinh tiền
Tổ đường chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Thành kính cúng dường
Thành kính đảnh lễ Thầy
Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *