Lễ kỵ Tổ Phước Huệ năm 2024 – Khai sơn chùa Phước Long – Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Tin Tấn Thành, ảnh Hiền Nguyên và CPL

Bình Định: Lễ kỵ giỗ Tổ khai sơn chùa Phước Long, đức Quốc sư CHƠN LUẬN – PHƯỚC HUỆ (1869 – 1945) Phương trượng Tổ đình Thập Tháp.

Phước Huệ triển khai nền nghĩa học

Nguyên Thiều tổ đạo rạng gia thinh.

(HT. Kế Châu)

Ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn (nhằm ngày 02/3/2024), Phật lịch 2568 – Bốn chúng đệ tử chùa Phước Long (33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) kính thiết hương hoa, quả phẩm cúng dường lễ kỵ nhật thường niên Tổ Phước Huệ – Khai sơn chùa Phước Long.

Bồ Ðề nguyện kết một lòng,

Ðài sen Bát Nhã Chân Không hiện tiền.

Nhờ công tu tập tinh chuyên,

Ðại Thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm.

(Sám Qui Mạng).

🙏Nam mô Lâm Tế Chánh tông tứ thập thế, Sắc Tứ Thập Tháp Tổ đình – Khai sơn Phước Long tự, Tăng Cang húy Chơn Luận hiệu Phước Huệ Quốc sư Tổ ông chứng giám.🙏

Hình ảnh ngày kỵ Tổ Phước Huệ:

Trước cổng Tam quan chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Hòa thượng Thập Tháp quang lâm
Chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm lễ kỵ Tổ
Nhị vị Hòa thượng chứng minh
Chư tôn thiền đức Tăng Ni
Tác bạch
Chư tôn thiền đức Tăng Ni
Đăng đạo tràng
Chư tôn thiền đức
Chư tôn thiền đức Tăng Ni
Chùa Phước Long – Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Chư tôn thiền đức niêm hương
Đảnh lễ giác linh Tổ sư
Dâng hương
Dâng hương
Phật tử đảnh lễ Tam bảo
Đức Hòa thượng Thập Tháp trao thủ lư cúng Tổ
Hòa thượng Thích Viên Thừa – Sám chủ
Cung tiến Giác linh Tổ sư
Cúng Tổ
Chư Tăng Ni
Đại đức Thích Nhựt Lâm
Đạo tràng
Đạo tràng
Chư Tăng Ni
Chư Tăng Ni
Phật tử thụ lộc Tổ
Phật tử thụ lộc Tổ
Phật tử thụ lộc Tổ
Phật tử thụ lộc Tổ
Ban trai soạn
Bánh xèo
Chùa Phước Long
Hoan hỷ
Đạo tràng Thanh Đức tự
Thụ lộc Tổ
Thụ lộc Tổ
Thụ lộc Tổ
Đạo tràng Tây Thiên tự – Nha Trang
Thọ trai
Đạo tình
Thọ trai
Trai đường
Thụ lộc Tổ
Quý Phật tử thụ lộc Tổ
Chư tôn thiền đức
Tặng quà
Trai soạn
Thu lộc Tổ
Thu lộc Tổ
Thu lộc Tổ
Thu lộc Tổ
Thu lộc Tổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *