Lễ Phật đản – Phật lịch 2564 tại Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh Hiền Nguyên

Bình Định – Sáng ngày 12 tháng 4 năm Canh Tý (nhằm ngày 04 / 5 / 2020) Bổn tự, Bổn đạo thiện nam, tín nữ Chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định trang nghiêm khai mạc khoá tu và cử hành lễ Phật đản – Phật lịch 2564, tắm Phật và nghe thuyết pháp về giá trị sự thị hiện của ngài trong cõi Ta bà.

Trong không gian ấm áp và khung cảnh trang nghiêm, ba hồi chuông trống Bát nhã được cử lên, đại chúng đồng thanh niệm danh hiệu ngài để cúng dường ngày Phật đản lần thứ 2644; đồng cầu nguyện thế giới hoà bình, nhơn dân an lạc.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hình ảnh lễ Phật đản – Phật lịch 2564 tại chùa Phước Long:

Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định
Lễ Phật đản 2020 tại chùa Phước Long, Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.