Thư mời dự lễ húy kỵ Thiền sư Trí Diệu Chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Nhựt Lâm, ảnh Tư liệu Phước Long

KÍNH MỜI DỰ LỄ KỴ TỔ CHÙA PHƯỚC LONG, PHÚ PHONG, TÂY SƠN, BÌNH ĐỊNH.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngày 16/4/Canh Tý (nhằm ngày 08/5/2020) là lễ huý kỵ lần thứ 39.

Cố Hoà thượng đệ nhất trụ trì chùa Phước Long, số 33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

HUÝ thượng KHÔNG hạ VÂN
Hiệu TRÍ DIỆU.

Cố Hoà thượng Thích Trí Diệu huý Không Vân, sư huynh đệ đồng môn cố Hoà thượng Mật Hạnh huý Không Ấn, anh cả cố Hoà thượng Kế Châu huý Không Tín tự Giải Thâm trụ trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, Bình Định.

Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni từ bi quang lâm dự lễ; đồng kính mời quý Đạo hữu, Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa hoan hỷ về tham dự lễ kỵ Tổ sư.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhất Thế Thập Tháp Tổ Đình, Phước Long Tự Đệ Nhất Trụ Trì huý thượng KHÔNG hạ VÂN hiệu TRÍ DIỆU Hoà thượng giác linh thuỳ từ chứng giám.

Bình Định, ngày 01 / 5 / 2020 – Phật lịch 2564.

TM. Bổn tự

Hậu học Thích Nhựt Lâm

Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Cố Hòa thượng Thích Trí Diệu
Cố Hòa thượng Thích Trí Diệu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *