Lễ tảo mộ và hiệp kỵ tiên linh tại tộc đường họ Nguyễn, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Tin: Phú Thọ, ảnh Hiền Nguyên

Ngày 28 / Chạp / Canh Tý (nhằm ngày 9 / 02 / 2021), trong tiết Xuân mưa phùn giáp Tết cổ truyền năm Tân Sửu (2021) con cháu tộc đường họ Nguyễn tại Tây Sơn, Bình Định thiết lễ hương hoa, cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng cử hành nghi thức cúng dường Tam bảo và kỳ siêu chư tiên linh gia tộc, tu tảo mộ phần.

Nhớ tổ tiên xưa
Trước dựng cơ đồ, sau xây sự nghiệp.
Công đức Tổ tiên để lại,
Tôn thờ con cháu giữ gìn.

Tuy nhiên,
Khó trả ơn sâu,
Khôn đền nghĩa cả.
Nên, nhờ Tăng cầu nguyện,
Cậy Pháp siêu sinh.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát.

Hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định
Lễ tảo mộ và hiệp kỵ từ đường tộc Nguyễn năm 2021 tại Tây Sơn, Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *