Lễ tảo tháp và kỵ nhật thường niên cố Hoà thượng Thích Kế Châu năm 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định

Tác giả: Tin: Phước Long, ảnh HG

CHÙM ẢNH NGÀY TẢO THÁP VÀ KỴ TỔ KẾ CHÂU TẠI THẬP THÁP DI ĐÀ TỰ, BÌNH ĐỊNH
Ngày 16/01/2021 (nhằm ngày 4/12/Canh Tý), Phật lịch 2564, tông môn Thập Tháp-Nguyên Thiều cùng chư Sơn trong và ngoài tỉnh đã trang nghiêm hướng về Lịch đại Tổ sư tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định cùng nhau hoà hợp thanh tịnh cử hành nghi thức lễ nhiễu bảo tháp tri ân chư vị Tổ sư đã truyền đăng tục diệm và cúng dường kỵ nhật thường niên cố Đại lão Hoà thượng đạo hiệu Thích Kế Châu trụ trì Tổ đình Thập Tháp.

Cao Tổ tự Nam lai hoằng pháp cơ đồ, tứ bách dư niên, dữ Bình Định Sơn nhai tịnh thọ.
Tôn sư tùng Bắc khứ độ sanh sự nghiệp, thập tam hữu thế, hoà Quy Nhơn hải giác đồng xuân.

Dịch nghĩa:

Tự thuở vào Nam, Cao Tổ lập thiền đường xiển dương Chánh pháp, trải hơn bốn thế kỷ, sánh tuổi thọ với núi non Bình Định.
Sau khi rời Bắc, Tôn sư gieo giống Phật khai hoá quần sanh, truyền được mười ba đời, hoà khí Xuân cùng trời biển Quy Nhơn.

Phương trượng đường tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Tổ đường tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Phương trượng đường tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG
Lễ nhiễu tháp 2020 tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định, ảnh HG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.