Mùa Phật đản năm 1957 của Phật giáo đồ tỉnh Bình Định

Tác giả: Truong Phuc Nguyen

“Một vị thánh xuất hiện ở đời, vì hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người”. (Tăng Chi I, chương 1, phẩm Một người).

Hoàng thái tử Tất Đạt Đa (Siddhartha) ở trên ngôi cao địa vị, ở trong cung vàng điện ngọc với cung phi mỹ nữ bao quanh vậy mà Ngài từ khước mọi quyền lực, danh vọng, hạnh phúc thế gian, từ giã mẹ cha, cáo biệt vương triều đi thẳng vào rừng để tìm đạo mong độ mình, cứu đời. Danh vọng, địa vị, quyền lực, tài sản, hạnh phúc gia đình… là những thứ mà thế gian khát khao tìm cầu, lịch sử nhân loại đã chứng minh bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu sự giành giật gây chết chóc, tang thương cũng không có gì ngoài những thứ tham này. Ấy vậy mà Ngài đã rũ bỏ một cách nhẹ nhàng như bụi trần vướng áo, như gió qua cành khô. Một sự từ bỏ vĩ đại mà mấy ai thực hiện được.

Nhân mùa Phật đản lần thứ 2647 (Dương lịch 2023) trang nhà kính gửi đến chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật giáo đồ lãm tường bộ ảnh xưa mùa Phật đản Phật lịch 2501 – Dương lịch 1957 tại chùa Long Khánh Quy Nhơn và chùa Giáo hội tỉnh Bình Định.

(Nguồn tư liệu lưu niệm Hòa thượng Thích Tâm Hoàn trên trang Fc của Truong Phuc Nguyen).

Phật đản năm 1957
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501
Phật đản năm 1957 – Phật lịch 2501

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *