Nghi lễ Phật giáo Bình Định: Những bài tán tụng thông dụng

Tác giả: Chánh Đẳng tổng hợp
Các bài tán – nghi lễ Phật giáo Bình Định

Những bài tán tụng thông dụng của nghi lễ Phật giáo Bình Định:

– Hương phần

– Giới định chơn hương

– Niệm Phật công đức

– Hương vân di bố

– Phật tại kỳ cô viên

– Niệm Phật công đức – Hiện tiền chúng đẳng – Nguyện dĩ thử 

– Cúng dường Phật nguyện ngã

– Khể thủ quy y tô tất đế

– Phật tại kỳ cô viên

– Tán lễ thích tôn và tự quy y

– Thiên trù cúng

– Thanh tịnh bảo diêu trì

– Niệm Phật công đức bất khả lượng

– Sư dung kim ích mão

– Cúng dường Phật nguyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *