Nhặt bóng suy tư – truyện số 5 và 6

Tác giả: Phương Nhã Ka

5 – Mẹ già

Mẹ hắn gốc Quảng hay gốc Nghệ? Hắn không rành. Khi nghe tin hắn bịnh, bà gọi điện hỏi thăm. 

– Mi đau chi rứa? 

– Dạ đau đầu. 

– Chừ lèng chưa? 

– Dạ cũng tạm ổn rồi mẹ à! 

– Tu hành răng mà cứ ốm miết rứa? Mạ đây tra rồi mà nỏ khi mô ốm vặt cạ. Hay là ăn uống nỏ đủ chất? Thôi thì, mi cứ gắng được khi mô hay khi nấy hị! 

– Dạ!

Lâu lâu nghe lại giọng mẹ, thật vui!

Hắn sử dụng ngôn ngữ phổ thông, lâu ngày thành thói quen. Hắn không còn nói được. Nhưng hắn thích nghe. Mới hay âm thanh ấy, hắn nghe từ trong nôi nên nhớ.

Hắn mỏi mệt chuyện người lớn. Hắn muốn tìm lại tuổi thơ. Và giọng nói của mẹ giúp hắn khuây khỏa trong những ngày bịnh.

Mẹ già và giọng nói của mẹ là liều thuốc chữa cơn đau đầu của hắn.

6 – Kim cương táng

Hắn đang học Phật. Hiểu chút chút, đủ làm gia vị cho bữa ăn ngon.

Cha mẹ đã già sắp chết. Bàn bạc trước hậu sự để sau này khỏi cập rập. Sau khi chết, bố mẹ muốn an táng kiểu nào:

1 – Địa táng

2 – Hỏa táng

3 – Thủy táng

4 – Lâm táng

5 – Điểu táng

6 – Lơ lửng táng (táng trên cành cây, hang đá trên núi)

7 – Tượng táng

8 – Ướp xác táng

9 – Kim cương táng

Ông bà nhanh miệng: Cả hai chín nhé! 

Nghe nói ở đâu bên Tây sau khi thiêu xong lấy tro cốt làm thành nhẫn kim cương nhân tạo. Giá tiền công làm mỗi chiếc khoảng trên 500 nghìn đô la.

Hắn cười méo miệng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.