Niềm vui phát quà từ thiện

Tác giả: Tin: Tây Thiên, ảnh Hiền Giác

Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui,
Nó vui, nó an vui,
Thấy nghiệp tịnh mình làm.
(Kinh Pháp Cú, kệ 16)

Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2020 (nhằm 21 tháng 4 nhuận năm Canh Tý) tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang đã phát quà cho bà con khó khăn, neo đơn trong mùa dịch. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử hảo tâm cát bảo bình an; và cầu nguyện đồng bào khó khăn sớm vượt qua tai ách.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
Phát quà từ thiện mùa dịch tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.