Thông báo: Khoá tu “Phước Huệ” hàng tháng tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Ban Điều Hành

THÔNG BÁO: KHOÁ TU “PHƯỚC HUỆ” HÀNG THÁNG
Nam Mô Phật.
Chùa Phước Long tổ chức khoá tu mùng 7 định kỳ hàng tháng, khuyến tấn thiện tín Phật tử thu nhiếp sáu căn, gieo trồng giống Phật. Bổn tự kính mời đại chúng tham dự.
Địa điểm: Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.t

** Chương trình:

Ngày 27 tháng 06 năm 2020 (nhằm ngày 07/5/Canh Tý), Phật lịch 2564:
– 07h00 am : Phật tử vân tập
– 07h30 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật
– 08h00 am : Thời khoá 01:
+ Thọ trì kinh Từ Bi Thuỷ Sám quyển 01 và niệm Phật
– 09h30 am : Thời khoá 02:
+ Thọ trì kinh Từ Bi Thuỷ Sám quyển 02 và niệm Phật
– 10h45 am : Thọ trai
– 12h00 am : Chỉ tịnh
– 01h45 pm : Báo thức
– 02h00 pm : Thời khoá 03:
+ Thọ trì kinh Từ Bi Thuỷ Sám quyển 03 và Niệm Phật kinh hành
– 03h00 pm : Thuyết pháp:
+ Đề tài: SÁM HỐI
+ Giảng sư: Thầy Thích Hiền Đăng
– 04h45 pm : Dược thực
– 07h00 pm : Tụng kinh Di Đà
– 09h30 pm : Hoàn mãn.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bình Định, ngày 20 / 6 / 2020
Bổn tự kính mời
Thích Nhựt Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.