Bảng tin: Khóa tu 7 ngày pháp hội Phật đản, Phật lịch 2566 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin và ảnh Phước Long

TUẦN LỄ PHÁP HỘI PHẬT ĐẢN tại CHÙA PHƯỚC LONG

Khánh đản Đức Phật Thích Ca, Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022

Phước lạc thay là sự xuất hiện của chư Phật.

Phước lạc thay là sự diễn thuyết của chánh pháp.

Phước lạc thay là sự hòa hiệp của Tăng-già.

Phước lạc thay là sự cần tu của đại chúng.

Bình Định – Từ ngày 07 đến 13 / 5 / 2022 (nhằm ngày 07- 13 / 4 / Nhâm Dần) Phật lịch 2566 hòa chung trong không khí ngày hội Vesak của Phật giáo; Bổn tự, bổn đạo chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định đã trang nghiêm và thanh tịnh nhiếp niệm tu tập 7 ngày pháp hội Phật đản, đốt nén tâm hương cúng dường kỷ niệm ngày Bồ-tát Sĩ-đạt-đa thị hiện nơi thế giới Ta-bà.

Mùa sen nở rộ, những đóa sen còn ươm mình trong nắng sớm cũng bắt đầu lan tỏa hương thơm. Những người con Phật trên khắp năm châu tổ chức lễ Phật Đản để kỷ niệm ngày đức Phật ra đời; ngài thị hiện đản sanh vào ngày rằm tháng tư âm lịch năm 624 trước Tây lịch với tên là Thái tử Tất Đạt Đa, dòng họ Cồ Đàm, vương tộc Thích Ca tại vườn Lâm Tỳ Ni – nơi nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha ở Nepal.

Ngày Phật Đản lòng hân hoan, mở hội

Cỏ cây cười, thế giới lặng niềm đau!

Đã bao kiếp đời vướng sâu lầm lỗi

Nhờ chuông vang, hồn tịnh lạc, quay đầu.

Sau thời khoá tu tập, pháp hội được chư Tăng Ni chia sẻ những bài pháp thoại giúp cho đại chúng thu nhiếp sáu căn thực hành chánh niệm trong thân khẩu ý, chuyển hoá nhiều khổ đau.

Nguyện cầu Pháp hội diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh, tứ chúng hoà vui, đạo tâm tăng trưởng, vô lượng an lạc, thế giới hòa bình.

Nam mô Ta bà hóa độ, ứng hiện sanh thân,

Đâu suất giáng trần, Ma da ứng mộng,

Hoàng cung thác chất, hiện trú thai tạng,

Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh,

Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Phật học Trí Diệu, ngày 13/5/2022

Ban truyền thông CPL.

Chùa Phước Long – Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Chư Tăng đảnh lễ Tổ sư – khai mạc pháp hội
Sái tịnh đàn tràng
Chương trình pháp hội
Lễ đài Phật đản, Phật lịch 2566 – Dương lịch 202
Chư Tăng thăm Phật đản tại Bổn tự
Thọ trì kinh
Thọ trì kinh
Thọ trì kinh
Lễ thỉnh giảng sư
Đạo tràng thính pháp
Thượng tọa Thích Đồng Hội giảng pháp với đề tài: CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC
Thượng tọa Thích Đồng Hội và Đại đức Thích Nhựt Lâm
Chư Tăng và Phật tử thăm đạo tràng và Phật đản
Phật tử chùa Phước Long
Trà đạo – pháp đàm
Phật tử chùa Phước Long, Bình Định
Phật tử dự lễ Phật đản
Đạo tràng tu tập
Cung nghinh
Chư tăng lễ Phật
Phóng sanh
Đại đức Thích Đồng Lực giảng pháp
Thính chúng
Hoan hỷ Phật đản sinh
Đạo tràng tọa thiền
Tọa thiền
Chia sẻ tu học
Trà đạo
Phóng sanh
Trang nghiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *