Đoàn Phật tử chùa Phước Long diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản 2022

Tác giả: Tin và ảnh Phước Long

DIỄU HÀNH XE HOA KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN
Chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.
Bình Định – Ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 10/5/2022) – Phật lịch 2566.

Không khí tưng bừng mùa sen nở
Đón mừng ngày Phật-đà đản sanh
Hoa mầu Bồ-đề được khai mở
Phương tiện hoằng khai khỏi não phiền.

Thông điệp hòa bình – giác ngộ được lan truyền khắp năm châu kể từ khi Bồ-tát Sĩ-đạt-đa thị hiện ở thế gian này. Bồ-tát khi vừa từ hông bên phải của Hoàng hậu đản sanh, hoa sen đỡ chân, đi bảy bước xưng tôn:

Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử.

Ngày hôm ấy, chư Thiên rải hoa cúng dường, trống trời đều đồng khởi lên để tán thán công hạnh của Bồ-tát.

Hòa trong không khí của ngày hội Vesak, Bổn tự bổn đạo chùa Phước Long cùng quý thiện nam tín nữ gần xa, cùng nhau tổ chức buổi lễ diễu hành xe hoa đón mừng ngày Đức Phật đản sanh. Để thông điệp hòa bình – giác ngộ được lan truyền rộng rãi hơn, không chỉ về mặt hình thức tôn giáo mà còn về tính chơn thật giáo lý.

Trước khi buổi diễu hành Đại đức Thích Nhựt Lâm đã có những lời đạo từ thật gần gũi đến với đạo tràng. Hoạt động diễu xe hoa không chỉ mang ý nghĩa cúng dường ngày kỉ niệm Phật đản sanh, mà còn nêu cao tinh thần hòa hợp để cùng chung tay xây dựng đất nước bình yên, thỉnh vượng.

Đức Phật tượng trưng cho sự giác ngộ, chúng sanh tượng trưng cho pháp giới duyên khởi. Phật và chúng sanh không sai biệt, chỉ có người mê mới đắm chấp là hai.

Mặc dù, ở một thị trấn nhỏ nhưng tinh thần tín đồ Phật tử vô cùng lớn mạnh. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh và hướng dẫn của chư Tăng đã diễn ra vô cùng trang nghiêm, mọi người đồng hoan hỷ và người dân ở địa phương cũng lấy làm hạnh phúc.

Vui thay, Phật ra đời
Vui thay, Pháp được giảng
Vui thay, Tăng hòa hợp
Hòa hợp tu, vui thay.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật học Trí Diệu, ngày 10/5/2022
Ban truyền thông CPL.

Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022
Diễu hành xe hoa Phật đản chùa Phước Long, Bình Định năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *