Thư chúc Tết và chương trình Xuân Canh Tý 2020 tại chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Tác giả:

THƯ CHÚC TẾT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức các giới gần xa.

Mùa xuân đến không chỉ đơn giản mùa của vạn vật đâm chồi nảy lộc theo thời tiết, mà mùa xuân còn là mùa với nhiều hy vọng và ước nguyện. Là người con Phật, mùa xuân sẽ luôn thường tại trong mọi hoàn cảnh thường tại vĩnh cửu cho những ai nỗ lực tu tập theo lời đức Phật dạy thông qua tám con đường chân chánh (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định).

Tết cổ truyền –  mừng Xuân Canh Tý 2020, Chùa Tây Thiên, thành phố Nha Trang tổ chức chương trình “Xuân Di Lặc” với những sinh hoạt vui xuân mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc, pháp thoại đầu năm, khóa lễ Dược Sư, dâng sớ cầu an đầu năm, rút thăm trúng thưởng…

Chúng con kính thỉnh chư tôn đức chứng minh, Bổn tự kính mời đại chúng tham dự.

NHÂN DỊP NĂM MỚI – XUÂN CANH TÝ 2020

Chúng con kính đảnh lễ khánh tuế chư tôn thiền đức phước huệ viên mãn, Phật sự viên thành.

Bổn tự kính chúc quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa cùng gia quyến năm mới tùy sở trụ xứ thường an lạc, hưởng được pháp lạc nơi ánh từ quang của đức Phật

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH TỪ THỊ DI LẶC TÔN PHẬT

Phật lịch 2563 – Nha Trang, ngày 10 / 01 / 2020

TM. Bổn tự

Sa môn Thích Nhựt Lâm

——————– 

CHƯƠNG TRÌNH

TẾT CỔ TRUYỀN – XUÂN CANH TÝ 2020

Tại chùa Tây Thiên, số 104/5 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

—————–

* Ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 24 / 01 / 2020)

– 10h00 : Cử hành nghi thức Cúng ngọ Phật

– 10h30 : Cung tiến chư Giác linh và cúng rước chư hương linh ký tự tại chùa

* Ngày mùng 1 Tết tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 25 / 01 / 2020)

– 00h05 : Lễ trừ tịch – đón Giao thừa, chúc Xuân

– 06h30 : Lễ Phật đầu năm:

       + Đảnh lễ Tam bảo, chúc Tết quý Tăng chúng

       + Phát lộc xuân

       + Phát hành phiếu rút thăm: “XUÂN HOAN HỶ

– 10h30 : Lễ cúng trà, tiến thực chư Hương linh ký tự tại chùa

– 19h00 : Pháp thoại:

       + Đề tài: Ý NGHĨA CẦU AN ĐẦU NĂM

       + Giảng sư: Thầy Nhựt Lâm (chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang)

– 19h45 : Rút xăm trúng thưởng: XUÂN HOAN HỶ (giành cho những người đã có mua phiếu)

* Ngày mùng 2 Tết tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 26 / 01 / 2020)

– 06h30 : Vui Xuân Di Lặc

– 10h30 : Lễ cúng trà, tiến thực chư Hương linh ký tự tại chùa

– 19h00 : Thời khóa Cầu an đầu năm

* Ngày mùng 3 Tết tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 27 / 01 / 2020)

– 06h30 : Vui Xuân Di Lặc

– 10h00 : Cúng ngọ

– 10h30 : Cung tiến chư Giác linh và tiến thực siêu độ Cửu huyền Thất tổ

– 19h00 : Thời khóa Cầu an đầu năm

* Ngày 08 đến 13 tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 01 đến 06 / 02 / 2020)

– 18h30 : Phật tử và thiện nam, tín nữ vân tập

– 19h00 : Khóa lễ Dược Sư – Dâng sớ cúng sao, Cầu an đầu năm

* Ngày 14 tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 07 / 02 / 2020)

– 19h00 : Khóa lễ Hồng danh Sám hối đầu năm

* Ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 08 / 02 / 2020)

– 09h00 : Khóa lễ Dược Sư – Cầu an đầu năm

– 10h45 : Đạo tràng dùng cơm trưa tại chùa

– 19h00 : Khóa lễ Phổ môn

* Ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 09 / 02 / 2020)

– 09h30 : Khóa lễ Cầu siêu và tiến thực chư linh ký tự

– 10h45 : Đạo tràng dùng cơm trưa tại chùa

– 13h30 : Cúng cầu siêu và rải tro – cốt

– 19h00 : Khóa lễ Địa Tạng

– 20h00 : Hoàn mãn.

————

* Lưu ý: 

1- Phiếu rút thăm: “XUÂN HOAN HỶ” 15 ngàn đồng/1 phiếu, được phát hành tại chùa (từ ngày 20 đến ngày mùng 01 Tết Canh Tý, 2020).

2- Sớ cầu an đầu năm đăng ký tại chùa.

3- Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0906 179 677.

Thầy trò

Thọ trai Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.