Chương trình “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu năm 2020” tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tác giả:

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đạo hữu, Phật tử, thiện hữu tri thức các giới gần xa.

Hàng năm vào dịp đầu xuân, Bổn tự chùa Phước Long trang nghiêm thiết lễ khai đàn “Pháp hội Dược Sư – Cầu an đầu” để cho tứ chúng nương tựa tu học, khởi lên thiện tâm, gieo trồng căn lành trong một năm mới.

Vì vậy Bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử, thiện tri thức gần xa cùng nhau vân tập về chùa để tu học.

Thời gian: Từ ngày mùng 7 – 9 /  Giêng / Canh Tý (nhằm ngày 31.1 đến 2.2 / 2020).

Địa điểm: Chùa Phước Long, số 33 Trần Quang Diệu, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Nguyện đem công đức này cúng dường lên ngôi Tam bảo và hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc và pháp giới chúng sanh được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, ác duyên chuyển thành thiện duyên.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Phật lịch 2563, Bình Định, ngày 20.01.2020

TM. Bổn tự

Thích Nhựt Lâm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI DƯỢC SƯ

* Ngày mùng 07 tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 31 / 01 / 2020)

– 07h00 : Phật tử vân tập, nhận thẻ thành viên

– 08h00 : Hướng dẫn nghi thức khóa tu

– 09h00 : Lễ Khai mạc (bạch Phật & khai kinh)

– 10h45 : Thọ trai

– 12h00 am: Chỉ tịnh

– 13h30 : Báo thức và giải khát

– 14h00 : Thọ trì kinh Dược Sư và Niệm Phật kinh hành

– 15h00 : Pháp thoại:

+ Đề tài: ĐẦU XUÂN LÀM THEO HẠNH BỒ TÁT

+ Giảng sư: Thầy Thích Đồng Hội (chùa Hưng Quang, An Nhơn)

– 16h45 : Dược thực

– 19h00 : Thọ trì kinh Dược Sư và Dâng sớ kỳ an

– 09h30: Hô canh & Tọa thiền

– 22h00: Chỉ tịnh

* Ngày mùng 08 tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 01 / 02 / 2020)

– 04h00 : Thức chúng

– 04h15 : Công phu khuya

– 05h15 : Chấp tác

– 06h00 : Điểm tâm

– 07h30 : Thọ trì kinh Dược Sư và Niệm Phật kinh hành

– 09h00 : Pháp thoại

       + Đề tài: HỌC PHẬT PHÁP 

       + Giảng sư: Sư cô TN. Tánh Hòa (Thiền thất Viên Tánh, Sài gòn)

– 10h45 : Thọ trai

– 12h00 : Chỉ tịnh

– 13h30 : Báo thức và giải khát

– 14h00 : Thọ trì kinh Dược Sư và Niệm Phật kinh hành

– 15h00 : Pháp thoại:

+ Đề tài: MỞ RỘNG TÂM HỒN XÂY DỰNG CỰC LẠC

+ Giảng sư: Thầy Thích Hiền Đăng

– 16h45 : Dược thực

– 19h00 : Thọ trì Kinh Dược Sư và Dâng sớ kỳ an

– 21h30: Hô canh & Tọa thiền

– 22h00: Chỉ tịnh

* Ngày mùng 09 tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm ngày 02 / 02 / 2020)

– 04h00 : Thức chúng

– 04h15 am: Công phu khuya

– 05h15 : Chấp tác

– 06h00 am: Điểm tâm

– 07h30 : Trì chú Đại Bi và Quy y Tam bảo

– 09h00 : Pháp thoại:

       + Đề tài: HỌC PHẬT PHÁP (tt)

       + Giảng sư: Sư cô TN. Tánh Hòa (Thiền thất Viên Tánh, Sài gòn)

– 10h15 : Phóng sinh

– 10h45 : Thọ trai

– 12h00 : Chỉ tịnh

– 13h30 : Báo thức và giải khát

– 14h00 : Tụng kinh Dược Sư, niệm Phật kinh hành

– 15h30 : Pháp thoại:

+ Đề tài: CÁCH THỜ CÚNG PHẬT TẠI TƯ GIA

+ Giảng sư: Thầy Thích Nhựt Lâm

– 03h30 pm: Lễ bế mạc, Phật tử dâng lời cảm tạ

– 04h45 pm: Dược thực

– 06h00 pm: Hoàn mãn.

* Ghi chú: Lễ dâng sớ cầu an bắt đầu vào lúc 18h30 từ ngày mùng 7 đến 13 / Giêng / Canh Tý, 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.