Thư mời: Dự lễ kỷ niệm ngày đức Phật thành đạo năm 2020 và khóa tu Phước Huệ tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: BTT Chùa Phước Long

KÍNH MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO VÀ KHÓA TU “PHƯỚC HUỆ”

Tại chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Ngày 19 và 20 / 01 / 2021 (nhằm ngày 07 và 08 / 12 / Canh Tý)

——————————-

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử, thiện tín gần xa.

Ngày thành đạo của đức Phật đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, ngài chỉ bày cho chúng sanh thấy rõ giá trị chân thật của kiếp sống nhân sinh.

Kinh Pháp Hoa, phẩm 8: Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký, đức Phật đã diễn tả hình ảnh một kẻ nghèo khó, vốn có châu báu trong vạt áo nhưng không hay biết mà phải bôn ba khắp nơi để kiếm sống; đến khi có vị thiện trí thức chỉ ra mới hay biết, nhờ đó mà thoát khỏi cảnh khốn khổ. Chúng ta cũng vậy, vì không biết trong mỗi người đều có Phật tính, cho nên trải qua không biết bao nhiêu số kiếp, nhưng vẫn lặn hụp trong biển khổ sinh tử mênh mông.

Đức Phật là bậc Đạo Sư, ngài đã khơi mở, chỉ bày phương pháp đạt đến giác ngộ, còn chúng ta phải có trách nhiệm phát huy tiềm năng vốn có. Do đó, tiến trình từ phàm phu đến quả vị Phật, là tiến trình chiến đấu với tự thân, phá trừ tận gốc thành lũy vô minh, tham ái.

Thái tử Tất Đạt Đa chứng thành Phật quả, ảnh St

Để hoài niệm về một sự kiện vĩ đại của nhân loại cách đây hơn 2564 năm, “ngày thái tử Tất Đạt Đa chứng thành Phật quả”, chùa Phước Long chúng con thành kính tổ chức khoá tu cúng dường kỷ niệm LỄ THÀNH ĐẠO, cùng nhau nuôi dưỡng tâm Bồ đề, nguyện học theo chí nguyện của ngài để xóa tan đi gốc rễ của vô minh, ngã chấp; thắp lên ngọn đuốc tuệ giác để chuyển mê khai ngộ, sớm dự vào hàng thánh chúng.

Bổn tự chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, và kính mời quý Phật tử, đạo hữu gần xa về chùa tham dự.

Địa điểm: Chùa Phước Long, 33 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Thời gian và chương trình:

Ngày 19 tháng 01 năm 2021 (nhằm ngày 07/12/Canh Tý), Phật lịch 2564:

– 07h00 am : Phật tử vân tập

– 07h30 am : Khai mạc khóa tu – khai kinh bạch Phật

– 08h00 am : Thời khoá 01:

   + Thọ trì kinh Pháp Hoa và niệm Phật kinh hành

– 09h30 am : Thời khoá 02:

   + Thọ trì kinh Pháp Hoa và niệm Phật kinh hành

– 10h45 am : Thọ trai (cúng quá đường)

– 12h00 am : Chỉ tịnh

– 01h45 pm : Báo thức

– 02h00 pm : Thời khoá 03:

    + Thọ trì kinh Pháp Hoa và niệm Phật kinh hành

– 03h00 pm : Vấn đáp và sinh hoạt thiền tập

     + Đề tài: TẬP SỐNG TỈNH THỨC TRONG MỌI CẢNH

– 04h00 pm : Dược thực (dùng cơm chiều)

– 06h45 pm : CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO

– 09h30 pm : Tọa thiền

– 10h00 pm : Chỉ tịnh

Ngày 20 tháng 01 năm 2021 (nhằm ngày 08/12/Canh Tý), Phật lịch 2564:

– 04h15 am : Thức chúng

– 04h25 am : Công phu khuya

– 05h25 am : Chấp tác

– 06h00 am : Điểm tâm sáng

– 08h00 am : Thọ trì kinh Pháp Hoa và niệm Phật kinh hành

– 09h30 am : Cúng ngọ và tiến thực chư hương linh

– 10h45 am : Thọ trai

– 12h00 am : Chỉ tịnh

– 14h30 pm : Chẩn thí cô hồn

– 16h00 pm : Hoàn mãn.

Nam Mô Bồ Đề Thọ Hạ, Hàng Phục Ma Binh, Dạ Đổ Minh Tinh, Đạo Thành Chánh Giác Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, Thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.)

Bổn tự kính chúc quý vị vô lượng an lạc.

Bổn tự kính mời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.