Thương và ghét

Tác giả: Châu Hoằng đại sư.

Lời xưa có nói: “Thương một người nào, cũng phải quý luôn con quạ đậu ở trên nóc nhà của người ấy.”

Đây là miêu tả tình thương đối với một người đã đi đến đỉnh điểm. Nhưng bỗng nhiên vì một biến cố nguyên nhân nào đó, khiến cho tình thương ngày trước cũng thay đổi luôn, thế là chuyển thương thành ghét. Khi căm ghét đến đỉnh điểm, thử hỏi tình thương ngày trước có còn chăng?

Trong quá trình chuyển ghét thành thương, cũng lại như thế. Vì vậy, được người thương không cần thiết phải vui mừng, bị người ghét không cần phải tức giận. Tất cả đều là việc trong mộng, hoa đốm trong không, vốn chẳng phải chân thật.

Trích “Trúc song tuỳ bút”, câu chuyện 35, Châu Hoằng đại sư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *