Lễ kỳ siêu Tiểu tường hương linh Phật tử Nhựt Độ_Trương Thị Sáu tại Tây Sơn, Bình Định

Tác giả: Tin Đất Võ, ảnh Hiền Nguyên, Hiền Thành

Mẹ già
Một đời hi sinh
Vì con
Tiếp bước đạo – đời
Sinh diệt
Mẹ về cõi Phật
Để lại
Gia tài ân đức.

Mẹ ơi, vậy là hôm nay ngày 20 tháng 3 năm Canh Tý (nhằm ngày 12 / 4 / 2020), cũng chính ngày này cách đây một năm về trước mẹ đã về với Phật cảnh. Hôm nay trong cơn ôn dịch, nhà nhà, người người phải cách ly để khỏi lây nhiễm. Chúng con nghĩ, lễ kỳ siêu tiểu tường hương linh mẹ sẽ diễn ra đơn giản gói gọn trong lối xóm. Nhưng một điều thật bất ngờ và đầy ấm áp là chư tôn thiền đức, cũng như anh em, bà con Đạo hữu, Phật tử và xóm làng đã đến đốt nén hương cho mẹ rất đông. Chắc có lẽ đây là duyên lành của mẹ đã gieo trồng trong ngôi nhà Phật Pháp, công đức này chư Phật chứng minh.

Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh tiêu trừ nghiệp chướng, tai qua ách nạn. Chúng con nguyện đức Phật từ bi tiếp độ, hương linh mẹ tiêu dao lạc quốc.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Chùm ảnh khóa lễ Tiểu tường Hương linh Phật tử Nhựt Độ-Trương Thị Sáu:

Nhà từ đường
Phật tiền
Hương linh Phật tử Trương Thị Sáu
Dâng lời tác bạch
Dâng lời tác bạch
Cúng ngọ
Hoà thượng niêm hương
Hoà thượng bạch Tam tôn
Nhất tâm cầu nguyện
Nhất tâm cầu nguyện
Tang quyến chí thành
Cúng ngọ
Cúng ngọ
Cúng ngọ
Kỳ siêu hương linh
Kỳ siêu hương linh
Nhất tâm cầu nguyện
Thượng tọa Sám chủ
Chẩn tế cô hồn
Tâm tôn đại sĩ
Cúng dường
Ban trai soạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.