Tôi hành khất

Tác giả: HT. Thích Kế Châu

Cái nợ phong lưu phủi sạch rồi

Một trời một đất một mình tôi,

Ngày đêm bè bạn mo cùng bị

Năm tháng lân la gậy với nồi.

Dòng nước tràng giang lơ lững chảy

Chiếc thuyền đạo lý dật dờ trôi,

Ai vùi thân thế trong danh lợi

Biến cục tang thương có mấy hồi.

Biến cục tang thương có mấy hồi

Nguồn đời trong đục lắm ai ơi!

Nghèo nằm góc chợ không thăm hỏi

Giàu ở đầu non vẫn tới lui.

Một túi văn chương treo mõm gậy

Nghìn cân phú quý đựng hông nồi,

Nghĩ thân bèo nước khi tan hợp

Lỡ bước tang bồng bước ngược xuôi.

Lỡ bước tang bồng bước ngược xuôi

Sống còn chi nữa, hỡi trời ơi!

Sống như Hàn Tín sống không hổ

Chết tợ Nhan Hồi, chết vẫn vui.

Túi bạc vai mang sang cũng dễ

Quyển vàng tay xách rách thì thôi,

Ai nằm đài các, đây bờ bụi

Gải ruột anh hùng một giấc ngơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *