Video: Khai mạc khoá sinh hoạt hè “Tuổi trẻ Đất võ” tại chùa Phước Long, Bình Định DL 2024

Tác giả: Ban truyền thông CPL

Pancalacanda,

Dầu giữa những chướng ngại,

Họ tìm được lối thoát,

Họ tim được Chánh pháp, 

Đưa đến quả Niết-bàn.

Những vị đạt chánh niệm,

Kiên trì không dao động,

Họ là bậc chân chánh,

Tâm điều phục, định tĩnh.

(Kinh tương ưng bộ, Tương ưng thiên tử)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *