Video: Tiếp nối tinh thần Võ cổ truyền Bình Định, khoá sinh hoạt hè “Tuổi trẻ Đất võ” tại chùa Phước Long, Bình Định DL 2024

Tác giả: Ban truyền thông CPL

Thời gian lặng trôi qua, 

Đêm ngày luôn di động,

Tuổi tác buổi thanh xuân, 

Tiếp tục bỏ chúng ta.

Những ai chịu quán sát,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy bỏ lợi thế gian,

Được hưởng chơn tịch tịnh. 

(Kinh tương ưng bộ, Tương ưng Thiên tử)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *