Tuần lễ pháp hội Vu lan Báo hiếu năm 2022 tại chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin và ảnh Phước Long

TUẦN LỄ PHÁP HỘI VU LAN – BÁO HIẾU

Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022 tại chùa Phước Long, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định.

Trải qua hàng nghìn năm, Vu lan Báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa thiêng liêng nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam và được xem như lễ hội văn hóa tình người.

Sáng ngày 04/8/2022 (nhằm ngày 7/7/Nhâm Dần) tại chùa Phước Long Pháp hội Vu Lan được khai diễn với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử gần xa cùng nhau về tu tập. Pháp hội mang ý nghĩa sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với tiên tổ.

Đạo tràng tu tập các thời khoá tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật và thính pháp… đạo tràng được cung đón chư tôn đức như: Thượng tọa Thích Đồng Hội, Thích Nhuận Huệ, Thích Nhuận Hưng, Thích Nhựt Lâm… đăng lâm đạo tràng giảng về Ân đức sinh thành và hiếu hạnh.

Kinh Vu lan hình ảnh đức Phật lễ lạy đống xương khô trong đó có cha mẹ nhiều đời trong quá khứ của ngài, đức Phật đã giảng dạy về 10 đức ân của hai đấng sanh thành như sau:

  1. Gìn giữ con khi mang thai,
  2. Khổ đau trong sinh nở,
  3. Lo lắng trăm bề đến lúc sinh,
  4. Nuốt đắng nhả ngọt,
  5. Nhường khô nằm ướt,
  6. Bú mớm nuôi nấng,
  7. Tắm rửa săn sóc,
  8. Thương nhớ không nguôi,
  9. Quá vì con, thậm chí làm ác,
  10. Thương con trọn đời.

Đạo tràng Chùa Phước Long, Bình Định nhiếp niệm tu tập, hướng nguyện siêu tiến cửu huyền thất tổ, đồng bào tử nạn được sớm được siêu thăng, kỳ nguyện nhà nhà tràn đầy hiếu hạnh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Hình ảnh khóa tu:

Chùa Phước Long – Tây Sơn, Bình Định
Khai kinh bạch Phật
Đạo tràng
Niệm Phật kinh hành
Niệm Phật kinh hành
Tụng kinh Vu lan
Thọ trì
Tụng kinh
Vu lan Báo hiếu
Cung thỉnh giảng sư
Thỉnh sư
Giảng sư
Thính pháp
Quả đường
Ăn quá đường
Thọ trai
Tụng kinh Địa tạng
Cúng quá đường
Lưu phạn
Ban ẩm thực
Thượng tọa Thích Đồng Hội giảng pháp
Cúng ngọ
Thính pháp
Cúng quá đường
Cúng đại bàng
Cung thỉnh giảng sư
Pháp hội
Thính pháp
Chuẩn bị Vu lan
Đón Vu lan
Mùa báo hiếu
Mùa báo hiếu
Hoa hồng cài áo
Hiếu hạnh
Tụng kinh Báo hiếu
Hoan hỷ
Ban trai soạn
Chư tôn đức thăm và giảng pháp tại đạo tràng
Ban trai soạn
Ẩm thực
Hát Vu Lan
Giao lưu tu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *