Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Đức – Bình Định

Tác giả: Tin: Đất Võ, ảnh Hiền Nguyên và CTĐ

LỄ TẠ TAM BẢO và BỔ NHIỆM TRÚ TRÌ CHÙA THANH ĐỨC – Phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Kinh Trung A-hàm đức Phật dạy: “Các thầy hãy là người thừa kế giáo pháp Như Lai, chớ không nên là người thừa kế tài vật…” Dựa vào tinh thần đó để truyền đăng tục diệm, hoằng pháp lợi sinh an trụ thế gian để diễn dương diệu pháp.

Ngày 18-19/8/2022 (nhằm ngày 21-22/7/Nhâm Dần), Phật lịch 2566 Chùa Thanh Đức, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bốn chúng đã kính thiết nghi diên làm lễ tạ ơn Tam bảo và bổ nhiệm trụ trì cung thỉnh Đại đức Thích Nhựt Tiến đảm nhận trọng trách “trú pháp vương gia, trì Như Lai tạng” để duy trì và phát huy giáo pháp, sống theo giáo pháp, hành trì, truyền bá giáo pháp.

“Tỳ kheo vui Chánh pháp.

An trụ trong Chánh pháp.

Tư duy về Chánh pháp.

Thực hành theo Chánh pháp.

Làm lợi ích chúng sanh.

Ấy là hạnh Sa Môn” (PC. 79 -86).

Do đó, tất cả chúng ta phải xây dựng đạo tâm vững chắc, trang nghiêm thanh tịnh, đạo lực kiên cường làm nền cho các Phật sự và phụng sự Tam bảo tại Thanh Đức tự.

Chùm ảnh khóa lễ:

Chư tôn đức chứng minh
Niêm hương bạch Phật
Cung nghinh chư tôn đức
Nhạc lễ
Ban tiếp lễ
Chẩn tế bạt độ
Chư tôn đức quang lâm
Tác lễ
Hòa thượng chứng minh
Đại đức Thích Nhựt Tiến dâng lời tác bạch
Chư tôn thiền đức
Đại đức Thích Nhựt Tiến
Cung nghinh đạo tràng
Phật tử tham dự
Niệm Phật cầu gia hộ
Dâng hoa cúng dường
Hòa thượng Thích Hạnh Bảo – Viện chủ chùa Quang Phước tặng bức hoành “Thiệu long thánh chủng”
Đón nhận quà từ chư tôn đức
Hòa thượng Thích Thanh Tùng, trụ trì chùa An Lạc, quận 1, Sgon chúc mừng thầy tân trụ trì Thích Nhựt Tiến
Hoan hỷ
Dùng cơm chay thân mật
Ban cung nghinh
Chư tăng giảng pháp
Cung nghinh
Pháp thoại “ngôi chùa trong tâm mọi người”
Pháp thoại
Hát mừng
Đạo tràng
Đạo tràng
Đạo tràng
Cúng dường nhạc âm
Hòa thượng quang lâm
Đạo tình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *