Âm vang Vu Lan

Tác giả: Nhạc và lời Lưu Ka

Mùa Vu Lan đến, chúng con, đến chùa, lễ Phật.

Mùa Vu Lan đến, sắm sanh, lễ vật, cúng dường.

Mùa Vu Lan đến, nhớ ơn phụ mẫu chúng ta.

 

Ơi ! Vu Lan ơi, Vu Lan đến rồi

Âm vang hoan ca, Vu Lan thắng hội

Chuông ngân vang xa, thức tỉnh mọi người

Câu kinh thiết tha cứu khổ muôn loài.

 

Lòng thành đi lễ, cầu siêu cho ông bà

Mọi người đi lễ, làm gương cho đời sau

Mọi nhà đi lễ, lưu truyền nét đẹp nghìn xưa.

 

Ơi ! Vu Lan ơi, Vu Lan đến rồi

Âm vang hoan ca, Vu Lan thắng hội

Chuông ngân vang xa, thức tỉnh mọi người

Câu kinh thiết tha cứu khổ muôn loài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *