Chùa lậu

Tác giả: Phương Nhã Ka

Thằng nhỏ vác cuốc ra vườn chùa làm cỏ.

Cán cuốc, nghe lén cuộc nói chuyện giữa lưỡi cuốc và mặt đất. Nghe xong hắn nói với thằng nhỏ. Thằng nhỏ về nhà phát biểu:

– Chùa đó là “chùa lậu”.

– Bố mẹ hắn hỏi chùa nào là chùa lậu?

– Chùa đó đó…

– Lạ nhỉ, lần đầu nghe đến chùa lậu. Vậy là trong đó đọc kinh lậu hay thờ Phật lậu.

– Dạ không phải.

Con à, có dốt thì cũng vừa vừa thôi, làm gì cõi Ta bà này có chùa lậu.

– À ha. Đúng là dốt đặc cán mai.

– Ừ phải, mày bạn với cán cuốc mà.

– Dạ…!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *