Vui đón Vu Lan về

Tác giả: Nhạc và lời Lưu Ka

Hôm nay tháng bảy, mùa Vu Lan về

Từ nơi thị thành đến chốn thôn quê

Sắc cờ hợp bay, trong chiều gió lộng

Câu kinh nhịp nhàng tiếng mõ hòa vang.

 

Người người đến chùa mừng Vu Lan về

Cành hoa lòng thành, đốt nén tâm hương

Thanh tịnh thân tâm, chắp tay cúi lạy

Chuông ngân nhịp nhàng, thành kính lạy Ngài.

 

Đại hiếu Thích Ca Văn, lời vàng để khuyên răn

Phận làm con hiếu thảo, để đời đẹp hơn thêm

Đại hiếu Mục Kiền Liên, duyên khởi Vu Lan hội

Bạt độ chư tiên linh, pháp mầu nhiệm siêu sinh.

 

Hôm nay tháng bảy mùa vu lan về

Thập loại cô hồn thính pháp văn kinh

Tử sỹ anh linh siêu sanh quốc lạc

Thất tổ cữu huyền phụ mẫu siêu thăng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *