Cáo phó: Hoà thượng Thích Viên Hải Trụ Trì Chùa Bảo Hoa Tân Viên Tịch

Tác giả:
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.
Chúng con kính báo tin buồn:
Hoà thượng đạo hiệu Thích Viên Hải,
Trụ trì chùa Bảo Hoa, phường Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào 07h30, ngày 31/7/2020 (tức ngày 11 tháng 6 năm Canh Tý) tại chùa Bảo Hoa, phường Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
* Trụ thế: 61 năm
* Hạ lạp: 40 năm
Chương trình tang lễ:
* Lễ nhập kim quan: Lúc 15h00 ngày 11/6/Canh Tý (nhằm ngày 31/7/2020)
* Lễ viếng: Lúc 17h00 ngày 11/6/Canh Tý (nhằm ngày 31/7/2020)
* Lễ di kim quan: Lúc 07h00 ngày 13/6/Canh Tý (nhằm ngày 02/8/2020) và trà tỳ tại thành phố Nha Trang
Nam Mô Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhị Thế, Nguyên Thiều Pháp Phái, Thập Tháp Tổ Đình, Bảo Hoa Đường Thượng huý thượng Như hạ Phương tự Viên Hải hiệu Hải Thiên hoà thượng tôn sư tân viên tịch.
Hoà thượng Thích Viên Hải trụ trì chùa Bảo Hoa, Bình Định
Hoà thượng Thích Viên Hải trụ trì chùa Bảo Hoa, Bình Định
Hoà thượng Thích Viên Hải trụ trì chùa Bảo Hoa, Bình Định

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *