Lễ huý kỵ Tổ Trí Diệu đệ nhất trụ trì Chùa Phước Long, Bình Định

Tác giả: Tin: Đất Võ, ảnh Hiền Thành

Bình Định: Sáng ngày 08 tháng 5 năm 2020 (nhằm ngày 16 / 4 / Canh Tý), Phật lịch 2564; Bổn tự, tứ chúng Chùa Phước Long, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định trang nghiêm thiết lễ hương hoa, trà quả dâng lên cúng dường báo ân đức Hoà thượng Thích Trí Diệu đệ nhất trụ trì Chùa Phước Long.

Hoà thượng Thích Trí Diệu sinh trong một gia đình thuần tín Tâm bảo, có ba anh em. Em út của ngài là cố Hoà thượng Thích Kế Châu trụ trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định. Cả hai anh em được cha mẹ cho cầu Đức Nguyễn triều Quốc sư Phước Huệ (Tổ Thập Tháp) làm Bổn sư.

Ngài từ thuở nhỏ với tư chất thông minh văn võ song toàn và có duyên hầu cận nhiều bậc tôn túc hành trạng của ngài tỏ sáng một phương.

Hôm nay kỷ niệm lần 39 năm ngày ngài viên tịch. Hàng hậu học chúng con kính đảnh lễ báo ân và nguyện học theo thân, khẩu, ý giáo của ngài để tiến tu đạo nghiệp và hoằng pháp lợi sanh.

Hình ảnh lễ huý kỵ Tổ Trí Diệu tại Chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định:

Chùa Phước Long mùa Phật đản năm 2020 – Phật lịch 2564
Tảo tháp Tổ Trí Diệu
Tảo tháp Tổ Trí Diệu
Tổ đường chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tổ đường chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định
Tảo tháp Tổ Trí Diệu
Ban ẩm thực
Ban ẩm thực
Quang cảnh chùa Phước Long
Quang cảnh chùa Phước Long
Quang cảnh chùa Phước Long
Ban ẩm thực
Trai đường
Trai đường
Trai đường
Trai đường
Cúng Tổ
Cúng Tổ
Cúng Phật
Cúng Phật
Cúng Phật
Cung nghinh
Cúng Tổ
Cúng Phật
Cúng Tổ
Cúng Tổ
Cúng Tổ
Lễ Tam bảo
Hòa thượng niêm hương
Hòa thượng niêm hương
Đồ chúng
Cung nghinh
Cử đại cổ
Thỉnh đại hồng chung
Cung nghinh
Ban thị giả
Hòa thượng chứng minh
Dâng lời tác bạch
Lễ Tổ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.