Niềm vui Vu lan

Tác giả: Nhạc và lời Lưu Ka

Vu Lan, con đến chùa.
Dâng hương, cầu nguyện Phật
Cho thân, được bình yên.
Mong tâm, được an vui.

Vu Lan con đến chùa.
Dâng hương, cầu nguyện Phật
Cho cha mẹ bình yên.
Mong anh chị an vui.

Mùa Vu Lan đã đến,
Người người, đều hân hoan,
Đến chùa, tham dự lễ.
Tiếng mõ, hòa lời kinh.
Nghe tâm mình, nhẹ nhàng .
Noi gương, Mục Kiền Liên.
Nguyện làm con hiếu thảo,
Vâng lời, cha dạy bảo,
Nghe lời, mẹ khuyên răn.
Sám hối, các lỗi lầm.
Biết tự mình ăn năn.

Vu Lan con đến chùa.
Dâng hương, cầu nguyện Phật
Cho cha mẹ bình yên.
Mong nhân loại an vui.

Vu Lan con đến chùa.
Dâng hương cầu nguyện Phật
Mong anh chị bình yên.
Mong vong hồn siêu thăng.

Vu Lan con đến chùa Vu Lan con đến chùa.
Vu Lan con đến chùa. Vu Lan con đến chùa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *